Euroopan unionin tulee turvata kansalaistensa oikeus seksuaaliterveyden palveluihin niin pandemian aikana kuin sen jälkeenkin

Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027

Tänään vietetään Eurooppa-päivää. Euroopan unionin yhtenä päätavoitteena on puolustaa sen yhteisiä arvoja: ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, vapautta, kansanvaltaa, tasa-arvoa ja oikeusvaltiota, ja näitä arvoja tulee kaikkien jäsenvaltioiden kunnioittaa. Euroopan unionin tavoitteena on myös edistää kansalaisten hyvinvointia, jonka yhtenä tärkeänä osana on seksuaaliterveys. Seksuaalioikeudet ovat keskeisiä lukuisten eri kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyjen ihmisoikeuksien toteutumiselle, kuten oikeus terveyteen ja oikeus määrätä itse omasta kehostaan.

Koronapandemian seurauksena nämä oikeudet ja samalla EU:n keskeiset arvot ovat olleet uhattuna, kun kansalaisten seksuaalioikeuksia on yritetty rajata. Puolan parlamentti käsitteli 16. huhtikuuta lakialoitteita, jotka olisivat asettaneet uusia rajoituksia aborttilainsäädäntöön ja käytännössä tehneet seksuaalikasvatuksesta laitonta. Molemmat lakialoitteet kaadettiin, mutta puolalaisaktivistit pelkäävät samojen aiheiden palaavan käsittelyyn uudelleen. Puolan aborttilainsäädäntö on jo nyt yksi Euroopan tiukimmista ja samoja lakialoitteita on yritetty viedä läpi jo aiemmin, ja silloinkin hallitus perui lakiesitykset lakkojen ja mielenosoitusten seurauksena.

Nytkisin puheenjohtaja Veronika Honkasalo muistuttaa, että kokoontumisrajoituksia ja kriisitilannetta ei tule hyödyntää tapana viedä läpi kansalaisten ihmisoikeuksia rajoittavia lakialoitteita.

Eurooppa-päivän kunniaksi haluamme nostaa esiin seksuaalioikeudet ja naisten oikeudet eurooppalaisina arvoina, jotka ovat viime aikoina joutuneet vastatuuleen ja joiden toteutumisen rajoittamisen ei tulisi olla hyväksyttyä EU:n jäsenvaltiossa. Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille, myös pandemian aikana ja EU:n tulee pitää huoli, etteivät sen jäsenvaltiot jatkossakaan rajoita näitä oikeuksia.

Nytkis ry järjestää ensi maanantaina 11.5. klo 12.00-13.00 webinaarin seksuaalioikeuksista koronapandemian aikana. Luennoitsijana toimii Väestöliiton kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen. Webinaariin voi vielä ilmoittautua tämän lomakkeen kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen linda.smids@nytkis.org.