Fatim Diarra ja Silla Kakkola valittu European Women’s Lobbyn hallitukseen

Fatim Diarra ja Silla Kakkola European Women’s Lobbyn hallitukseen

EWL edustaa yli 2000 eri naisjärjestöä 26 eri jäsenmaasta ja pyrkii toiminnallaan edistämään naisten oikeuksia ja tasa-arvoa, niin laajemman yleisön silmissä kuin EU-instituutioissa tapahtuvan päätöksenteon parissa. EWL on myös meille keskeinen keino vaikuttaa EU-päätöksentekoon ja koemme tärkeänä sen, että EWL:n hallitustyön kautta saamme suomalaisten naisjärjestöjen äänen kuuluviin myös kansainvälisellä tasolla.

Naisten oikeudet ovat tänä päivänä uhattuna, myös EU:n jäsenmaissa. Istanbulin sopimuksen kohtaama vastustus on esimerkki huolestuttavasta, naisten oikeuksien rajoittamiseen pyrkivästä liikehdinnästä.

”Naisten oikeudet ovat uuden konservatiivisen hyökkäyksen kohteena, kuten Puolan, Unkarin ja Turkin esimerkit osoittavat. Siskomme joutuvat käymään nyt ne taistelut uudestaan, jotka heidän äitinsä ja isoäitinsä kävivät. Olemme iloisia, että voimme NYTKISin edustajana antaa Naisasialiitto Unionin osaamisen paremmin näiden maiden naisten käyttöön. On aivan valtavan suuri kunnia päästä tekemään työtä naisten oikeuksien puolesta eurooppalaisella tasolla”, toteaa Fatim Diarra.

EWL on myös viimeisen vuoden aikana nostanut vahvasti esiin koronapandemian sukupuolivaikutuksia.

”Pandemian sukupuolivaikutukset ovat näkyneet vahvasti ja vaikuttaneet mm. naisten toimeentuloon ja hoivan sukupuolittuneisuuteen. Eurooppalaisen yhteistyön kautta pääsemme tarttumaan näihinkin epäkohtiin. Naisten oikeuksien ja tasa-arvon tulee olla läpileikkaavasti mukana EU:n elpymistoimissa”, sanoo Silla Kakkola.

EWL:n hallituskausi on kaksivuotinen. Uusi hallitus valittiin 5.-6.6.2021 järjestetyssä vuosikokouksessa. Vuonna 2020 NYTKIStä edustivat NYTKISin pääsihteeri Johanna Pakkanen ja Naisasialiitto Unionin Milla Pyykkönen.