Ilman naisten työtä Suomi pysähtyy

kiitos

Poikkeuksellinen vuosi 2020 lähenee loppuaan. Pandemiavuosi on tuonut mukanaan paljon haasteita ja nostanut esiin yhteiskuntamme haavoittuvia kohtia. Vaikka pandemian vaikutukset ovat varmasti koskettaneet jollain tapaa kaikkia, on sen kuormittavuus kriittisten naisvaltaisten alojen toimijoille ollut ylitse muiden. Koronapandemia, jos jokin, on osoittanut, että ilman naisten työtä yhteiskunta pysähtyy. Siksi haluamme huomioida osaa niistä, jotka ovat kantaneet raskaan taakan tämän kriisin aikana.

Kiitos hoitajat, laitoshuoltajat, siivoajat ja muut, jotka ovat matalapalkka-alalla asettaneet muiden terveyden ja hyvinvoinnin itsensä edelle ja venyneet enemmän kuin kuuluisi.

Kiitos opettajat, koulunkäynnin avustajat ja muut koulujen työntekijät, jotka huolehtivat siitä, että lasten oikeus koulutukseen toteutui rajoituksista huolimatta. Jouduitte kiireellä sopeutumaan uusiin opetusmenetelmiin ja tilanteisiin.

Kiitos niille perheille, joissa hoivavastuu on jaettu tasa-arvoisesti molemmille vanhemmille edesauttaen naisten asemaa työmarkkinoilla ja jaksamista arjen askareissa. Kiitos yhteistyötä tehneet erovanhemmat.

Kiitos omaishoitajille, jotka ovat huolehtineet lähimmäisistään ilman lepoa, kun intervallihoito suljettiin ja resurssit loman järjestämiselle rajoittuivat. Ajatuksemme ovat teidän kanssanne yli joulupyhien.

Me kiitämme teitä, mutta pelkkä kiitos ei riitä. Peräänkuulutamme hallitukselta toimia, jotta olisimme paremmin varautuneita tuleviin kriiseihin. Me teemme osamme ja vuonna 2021 tulemme tekemään yhteistyötä naisvaltaisten alojen työolojen ja palkan parantamiseksi sekä hoivavelvollisuuksien jakamiseksi tasaisemmin eri sukupuolten välillä.