Ilmastonmuutoksen torjuminen on tasa-arvokysymys

Naisjärjestöt vaativat panostuksia ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Tasa-arvo on kestävän kehityksen edellytys ja ilmastonmuutos vaikuttaa eri sukupuoliin eri tavoin. Kaikista heikoimmassa asemassa olevilla ei aina ole kykyä tai edes mahdollisuuksia mukautua olosuhteiden muutokseen. Suomen on kannettava vastuunsa globaalina toimijana.

Eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät naiset ja lapset. Luonnonkatastrofit vaikeuttavat naisten asemaa entisestään sekä altistavat naisia ja tyttöjä esimerkiksi sairauksille ja konfliktien mukanaan tuomalle väkivallalle. Esimerkiksi luonnonvarojen epätasa-arvoinen jakautuminen, ulossulkeminen päätöksenteosta ja rajoitetut mahdollisuudet liikkua vaikuttavat suoraan naisten asemaan ja jokapäiväiseen elämään sekä kykyyn valmistautua ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin.

Sukupuolinäkökulma tulee sisällyttää Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Naisten moninainen rooli, esimerkiksi päättäjinä, asiantuntijoina ja kasvattajina, tulee tunnistaa laaja-alaisesti, jotta saadaan luotua kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Naisten työn ja innovaatioiden on todettu muuttavan elämää ja edistävän valmiuksia ilmastonmuutoksen torjumiseen ja luovan yleisestä hyvinvointia.