Kansainvälinen naistenpäivä 2022: Naisten välinen yhteistyö on avain tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan

Tänään juhlitaan kansainvälistä naistenpäivää. Päivän tarkoituksena on sekä juhlia naisia että muistuttaa siitä, että sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen on vielä matkaa kaikkialla maailmassa.

Naiset ovat aina olleet tasa-arvokamppailun keskiössä. Tasa-arvon edistäminen vaatii sinnikkyyttä ja joukkovoimaa. NYTKIS haluaa tänä naistenpäivänä juhlia sitä, kuinka naiset yli puoluerajojen kokoontuvat yhteen edistämään tasa-arvoa. Näin saavutetaan aitoa edistystä.

Jo vain tämän hallituskauden aikana naisten välisen yhteistyön saavutukset ovat olleet merkittäviä: Seksuaalirikoslain kokonaisuudistus etenee toteutukseen, ja uuden lainsäädännön lähtökohtana oleva suostumusperustainen lainsäädäntö parantaa uhrien asemaa ja itsemääräämisoikeutta. Sukupuoli ollaan tuomassa rikoslakiin rangaistuksen koventamisperusteeksi tilanteissa, joissa sukupuolta voidaan pitää merkittävänä tekijänä väkivaltatilanteessa. Monenlaiset perheet huomioon ottava perhevapaauudistus astuu voimaan elokuussa, ja Suomeen on perustettu vanhusasiainvaltuutetun toimi. Translainsäädäntöä ollaan uudistamassa paremmin transihmisten ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan, vaikkakin lakiin on edelleen jäämässä 18-vuoden ikäraja, jonka poistamista NYTKIS on kannattanut.

Historiallisesti naiset ovat kokoontuneet erityisesti edistämään yhteiskunnassa marginaaleissa asemissa olevien, lasten, vanhusten ja perheiden oikeuksia. Esimerkiksi vuoden 1973 päivähoitolain uudistuksessa vastuu päivähoidon järjestämisestä siirtyi kunnille. Päivähoitouudistus muutti naisten mahdollisuutta tasa-arvoisempaan työelämään ja lasten oikeutta laadukkaaseen hoivaan myös kodin ulkopuolella.

Naiset ja erityisesti äidit ovat olleet myös oleellisessa osassa historiallisissa rauhanliikkeissä. Naisten välinen puoluerajat ylittävä yhteistyö on maailmaa muuttava voima. Tämän työn kehittyminen ja jatkuminen myös tulevaisuudessa takaa yhteiskuntaan enemmän osallisuutta ja vahvempaa demokratiaa.

Naisissa on voimaa. Kun naiset kokoontuvat yhteen edistämään tasa-arvoa, edistystä tapahtuu. Naisten välinen yhteistyö luo pohjan ihmisoikeuksien, naisten oikeuksien ja tyttöjen oikeuksien toteutumiselle sekä ylläpitää yhteiskuntaa, johon kaikki saavat osallistua. Siinä, jos jossain, riittää juhlittavaa.