Kuntien tukia tulee käyttää hoivavelan lyhentämiseen

hoivavelan lyhentäminen

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry toivoo kuntien suuntaavan tukia potilasjonojen yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen purkuun. Koronakevään jälkiseuraukset näkyvät jo pidentyneinä hoitojonoina ja hoitotakuun rikkomuksina. Hallitus on myöntänyt lisätukia kunnille, ja näitä tukia tulisikin nyt kohdentaa siten, että potilaille voidaan tarjota sairauksien tutkimusta ilman viiveitä ja oikea-aikaista hoitoa.

Järjestöillä on ollut merkittävä rooli hoivataakan keventäjänä, kun tukea on haettu kolmannelta sektorilta. Kunnille huonosti hoidettu hoivavelka voi pahimmillaan aiheuttaa pitkäkestoisia taloudellisia seurauksia, kun palveluntarve kasaantuu. Monien sairauksien hoitaminen tulee paljon kalliimmaksi, kun varhainen diagnosointi ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito jäävät sivuun pandemiaa hoidettaessa. Terveydenhoidon suurimmat väliinputoajaryhmät on tunnistettava ja on tarkasteltava myös pandemia-ajan ratkaisujen sukupuolivaikutuksia. Esimerkiksi ikääntyneet naiset ovat olleet kovilla, sillä he ovat yksi kaikkein pienituloisimmista ryhmistä, mikä kaventaa heidän toimintamahdollisuuksiaan.