Naisjärjestöt kampanjoivat vihapuhetta ja häirintää vastaan

vaalit ilman vihaa

NYTKIS ry:n vihapuheen ja häirinnän vastainen kampanja #vaalitilmanvihaa kannustaa etenkin naisia asettumaan ehdolle kuntavaaleissa, joissa naisten osuus valtuutetuista on aiemmin jäänyt pieneksi suhteessa muihin vaaleihin. Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta vihapuheesta ja sen vaikutuksista sekä tarjota tukea vihapuheen kohtaamiseen ja vihapuheen vastaiseen työhön. Kampanjan avulla pyritään myös estämään vaalitoreilla tapahtuvaa häirintää.

NYTKIS ry:n hallituksen puheenjohtaja Veronika Honkasalo korostaa rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun ja yhteistyön tärkeyttä:

”Rakentava yhteiskunnallinen keskustelu on avointa ja toisia kunnioittavaa. Vihapuhe ja maalittaminen johtavat siihen, ettei tietyistä aiheista enää uskalleta puhua. Tällöin menetämme yhteiskunnalliselle keskustelulle tärkeitä näkökulmia ja demokratia kaventuu. Vihapuhe on usein sukupuolittunutta ja siksi on tärkeää, että naisjärjestöt yhteistyössä auttavat ja tukevat vihapuheen kohteeksi joutuneita ja kamppailevat sitä vastaan.”

NYTKIS ry:n kotisivuille on kerätty tietoa vihapuheesta ja siitä, miten vihapuheen kohteeksi joutunutta voi tukea. Kampanjasivulta löytyy myös materiaaleja, joita jakamalla ja käyttämällä tunnistetta #vaalitilmanvihaa, voi itse irtisanoutua vihapuheesta ja häirinnästä sekä kertoa omia kokemuksiaan. Lisätietoa ja materiaalit löytyvät sivulta nytkis.org/vaalitilmanvihaa.