Naisjärjestöt kannustavat naisia lähtemään ehdolle aluevaaleissa

Kolme naista auttaa toisiaan kiipeämään vuorelle

Sote-uudistuksen myötä Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joiden ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Valtuustot valitaan sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa. Aluevaaleissa päätetään hyvinvointialueilla keskeisten palveluiden järjestämisestä, joihin kuuluu muun muassa pelastustoimen järjestäminen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden katkeamattomat palveluketjut, kuten esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rakenteiden ja palveluiden ylläpito.

Aluevaltuustot tarvitsevat moninaisesti eri aloja edustavia osaajia, jotta päätöksenteko perustuu ajankohtaiseen hyvinvointialueilla tarvittavaan tietoon. Valtuustojen tehtävänä on huolehtia, että sote-alat ovat vastuullisia ja tasa-arvoisia työnantajia. Myös naisten äänen tulee kuulua, sillä hyvinvointialueilla tehdään jokapäiväiseen elämään ja turvallisuuteen vaikuttavia päätöksiä.

On ensisijaisen tärkeää, että uuden hallinnonalan aloittaessa toimintansa tasa-arvokysymykset ovat alusta asti päätöksenteon keskiössä. Tasa-arvoa tulee edistää siellä, missä päätöksiä tehdään.