Naisjärjestöt: Työ naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan tarvitsee rahaa

Woman at a protest

Naisjärjestöt vaativat budjettiriihestä resursseja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja Istanbulin sopimuksen toimeenpanemiseksi.

Suomi on naisille yksi Euroopan vaarallisimpia maita. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2019 esimerkiksi pari- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 77 prosenttia oli naisia. Samana vuonna viranomaisten tietoon tuli jopa 10 600 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosta.

Suomi allekirjoitti vuonna 2011 ja ratifioi vuonna 2015 Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta eli niin kutsutun Istanbulin sopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on muun muassa ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä varmistaa tukipalvelujen saatavuus väkivaltaa kokeneille naisille.

“Kun Suomessa puhutaan lähisuhdeväkivallasta, puhutaan silloin erityisesti naisia koskettavasta ongelmasta. Työ lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi on siis työtä naisten turvallisempien elämien puolesta”, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n puheenjohtaja Fatim Diarra toteaa.

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä GREVIO arvioi Istanbulin sopimuksen toteutumista eri maissa. Suomea koskeva arviointi on julkaistu vuonna 2018. Arvioinnissaan ryhmä on kritisoinut Suomen Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa mm. rikosoikeusjärjestelmässä työskentelevien henkilöiden puutteellisesta koulutuksesta naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen, lähestymiskieltojen puutteellisesta toimeenpanosta sekä turvakotipaikkojen määrästä.

Helsingin Sanomat uutisoi elokuussa Istanbulin sopimuksen toimeenpanon puutteista Suomessa. Artikkeli nostaa esiin erityisesti sen, kuinka Suomesta puuttuu noin sata turvakotipaikkaa Istanbulin sopimuksen vaatimasta määrästä. Artikkelia varten haastateltu tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistin mukaan paikkojen puutteessa on ”kyse suurimmaksi osaksi rahasta”.

Suomen hallitus kokoontuu kuun vaihteessa budjettiriiheen neuvottelemaan ensi vuoden budjetista. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäisevälle työlle on riihessä löydyttävä rahaa.

”Suomi ei voi esittäytyä kansainvälisesti tasa-arvon mallimaana, jos naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisylle ei löydy tarvittavaa rahoitusta. Jokainen väkivaltatapaus on liikaa, ja meidän tulee tehdä kaikkemme naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi”, Diarra sanoo.