Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n kevätkokouksen kannanotto: Kuntien on peruttava opettajiin kohdistuvat lomautukset!

Nainen kirjan kanssa

Monet kunnat ovat lomauttamassa työntekijöitään. Lomautukset uhkaavat iskeä erityisesti niille naisvaltaisille aloille, joiden työntekijät ovat huolehtineet tärkeiden peruspalveluiden saatavuudesta poikkeusolojen aikana. Yksi lomautuksen kohteista on opettajat. Kriittisessä tilanteessa on erittäin lyhytnäköistä kohdistaa säästöjä kansalaisten peruspalveluihin.

Takana on vaativa kevät. Osa oppilaista on jäänyt jälkeen viime vuoden oppimistavoitteista ja osa jopa pudonnut etäkoulusta. He tarvitsevat erityisiä tukitoimia ja siksi juuri nyt kouluissa tarvitaan täyttä henkilömitoitusta. OAJ:n mukaan opettajat kokivat jo viime kevään erittäin kuormittavaksi ja lomautukset pahentaisivat opettajien tilannetta. Syksyllä opettajilla voi olla myös edessä sekä etä- että lähiopetusta, mikä on yhdelle ja samalle opettajalle kohtuuton tehtävä.

Kuntien on uutisoitu lomauttavan opettajia ja muita koulujen työntekijöitä, vaikka hallitus jakaa koronapandemian seurauksena syntyneen oppimis- ja tukivajeen paikkaamiseen lisärahaa. Näitä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä tukia voi joutua palauttamaan, jos varoja ei ole käytetty niille määriteltyihin toimintoihin. Vaadimme, että tukien käyttöä seurataan huolella, jotteivat lomautuksia toteuttavat kunnat väärinkäytä tukia.

NYTKIS ry:n kevätkokous järjestettiin viranomaisohjeita noudattaen poikkeuksellisesti elokuussa.