Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Kuva ihmisestä kannettavalla tietokoneella

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu).

NYTKIS painottaa, että lain uudistuksessa ja sen toimeenpanossa tulisi tehdä kattava sukupuolivaikutusten arviointi. Kuten HE:n yhteiskunnallisten vaikutustenkin osana todetaan, suurin osa Ukrainasta sotaa paenneista henkilöistä on naisia ja lapsia. NYTKIS esittää, että Ukrainasta Suomeen tulleiden naisten erityistarpeet otetaan huomioon lakiuudistuksessa, sillä turvapaikkaa hakevat naiset ovat erityisryhmänä erilaisten palveluiden tarpeessa kuin miehet.

Esityksessä luetellaan vastaanottolain nojalla tarjottavia vastaanottopalveluja, joita ovat majoitus, vastaanotto- ja käyttöraha, terveydenhuoltopalvelut ja välttämättömät sosiaalipalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut sekä työ- ja opintotoiminta sekä ateriat. NYTKIS pitää tärkeänä naiserityisten palveluiden tarjoamista osana vastaanottopalveluja. Tiedetään, että sota- ja konfliktitilanteissa tytöillä ja naisilla on merkittävästi kohonnut riski joutua esimerkiksi hyväksikäytön, raiskauksen ja ihmiskaupan uhreiksi. Vuonna 2022 tästä on myös uutisoitu laajalti. Naiset ovat haavoittuvassa asemassa myös Suomeen päästyään, joten riski hyväksikäytön tai seksuaaliväkivallan uhriksi joutumiseksi ei rajoitu vain lähtömaahan.