Naisjärjestöt YK:lle: Suomessa tarvitaan lisää toimia vihapuheeseen puuttumiseen

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry on jättänyt lausunnon YK:n rasismin, syrjinnän ja muukalaisvihamielisyyden erikoisraportoijalle koskien uutta viestintäteknologiaa, syrjintää ja vihapuhetta Suomessa.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että Suomessa vihapuhetta kohdistuu erityisesti naisiin ja vähemmistöihin kuuluviin naisin korostetusti.

Kun uusimmassa Tasa-arvo-arvobarometrissa vastaajilta kysyttiin sukupuoleen liittyvästä vihapuheesta, kävi ilmi, että naiset kokevat lähes kaksi kertaa enemmän vihapuhetta kuin miehet (N 15%, M 8%). Lisäksi tulokset osoittivat, että johonkin vähemmistöön kuuluminen altistaa vihapuheelle etenkin naisia.

Viha vallassa -tutkimus puolestaan selvitti eri sukupuolten kokemaa vihapuhetta kuntapolitiikassa. Vihapuheen kohtaaminen politiikassa on yleistä, kolmannes kuntapäättäjistä on ollut vihapuheen kohteena. Suomalaisista kuntapäättäjistä naiset kokevat vihapuhetta huomattavasti miehiä enemmän: naisista 42%, miehistä 28%. Vähemmistöihin (rodullistettuihin kuuluminen, maahanmuuttajatausta, seksuaalinen vähemmistö, saamelaisuus, kielivähemmistö) kuuluminen lisäsi vihapuheen kohteeksi joutumista.

Vihapuheella on vaikutusta naisten ja erityisesti vähemmistöihin kuuluvien naisten halukkuuteen toimia politiikassa ja asettua ehdoille vaaleissa, mikä on demokratian kannalta erittäin huolestuttava seuraus.

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry katsoo, että Suomen valtion tulee huolehtia siitä että:

  • Sukupuoleen perustuvan vihapuhe kriminalisoidaan moniperusteinen syrjintä huomioiden
  • Maalittaminen kriminalisoidaan
  • Eri verkkoalustojen vastuuta sivuillaan julkaistavasta vihapuheesta selkeytetään ja sanktioita kovennetaan, jotta moderointi olisi johdonmukaisempaa
  • Tulevassa rasismin ja syrjinnän vastaisessa toimintaohjelmassa otetaan myös vihapuheen sukupuolittuneisuus huomioon
  • Poliisi saa aiheesta täydennyskoulutusta sekä riittävät resurssit
  • Valtion tunnistaa eri väkivallan muodot ja järjestää uhreille riittävät tukipalvelut