Perhevapaauudistus on tervetullut ja se on hoidettava hyvin maaliin

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää siitä, että perhevapaauudistukselle on nyt löydetty ratkaisu, jossa isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta.

Samalla uudistus:

  • Lisää miesten osallistumista pienten lasten hoivaan ja lähentää isien ja pienten lasten välistä suhdetta
  • Pidentää ansiosidonnaista vanhempainrahaa niin että kaikki perheet hyötyvät siitä: Huomioi monimuotoiset perheet, mm. yksinhuoltajat, adoptiolasten vanhemmat, monikkoperheet ja sateenkaariperheet.

On tärkeää, että perhevapaauudistuksen edetessä huolehditaan siitä, että mallista tulee joustava. Työelämä on murroksessa ja tarvitaan erilaisiin työelämätilanteisiin joustava malli.

  • Vanhempien tulee voida käyttää vanhempainvapaita vuorotellen sekä useissa jaksoissa. Nykymallissa sitä voi käyttää vain yhdessä jaksossa/ henkilö, työnteon tai opiskelun myötä vanhempainvapaakausi katkeaa. Työskennellä voi vain sunnuntaisin, mihin harvalla on mahdollisuus.
  • Hoitovapaassa on osa-aikamahdollisuus, ja se pitää ulottaa myös vanhempainvapaan puolelle. Opiskelu sekä osa-aikainen tai väliaikainen työskentely perhevapailla parantaa yhteyksiä työelämään erityisesti heillä, joilla ei ole vakituista työsuhdetta.
  • On huolehdittava siitä, että malli palvelee myös yrittäjinä työskenteleviä.

Pienten lasten hoivan tasaisempi jakaminen miesten ja naisten välillä voi tapahtua vain, kun miehet todella ottavat käyttöön heille tarkoitetun korvamerkityn osuuden vanhempainvapaasta. Tämän takaamiseksi vapaat on selkeästi merkittävä ja nimettävä molemmille vanhemmille kuuluviksivapaiksi, tässä yhteydessä on tärkeää. että puhutaan siitä, että on kyse heidän oikeudestaan.

Menettelytavan tulee olla sellainen, että jos vanhempi ei halua itse käyttää omaa osuuttaan kokonaan, vaan haluaa siirtää luovutettavasta osiosta sitä toisen vanhemman käyttöön, siitä on sovittava erikseen. Lähtökohdan tulee olla, että kukin käyttää omat vapansa. Lain astuessa voimaan on tärkeää tiedottaa hyvin selkeästi uudesta vapaamallista ja tehtävä asenteisiin vaikuttamistyötä erityisesti työpaikoilla.