”Rima on asetettava korkeammalle!” – Naisjärjestöt tavottelevat tasa-arvoista elämää kaikenlaisille tytöille ja naisille

Rivi naisia käsi kädessä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry nostaa rimaa tasa-arvotavokehitykselle hallitusohjelmatavoitteissaan. Järjestön puheenjohtaja Fatim Diarra luovutti tavoitteet eduskuntapuolueiden edustajille 3.6.2022. 

Seuraavat eduskuntavaalit käydään alle vuoden kuluttua keväällä 2023. Kuluneiden vuosien kriisien sävyttämä aika on siirtänyt yhteiskunnan resurssit ja huomion pois elintärkeästä tasa-arvotyöstä. Seuraavalla hallituskaudella sukupuolten tasa-arvo tarvitsee taakseen vakaat resurssit ja selkeät konkreettiset askelmerkit tasa-arvon edistämiseen kaikkialla yhteiskunnassa. 

”Kaikenlaiset tytöt ja naiset ansaitsevat elää tasa-arvoista elämää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovutaan kokonaan, raskaussyrjintää ehkäistään työmarkkinoilla entistä paremmin ja naisten yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen turvataan puuttumalla vihapuheeseen,” NYTKISin puheenjohtaja Fatim Diarrapainottaa. 

Suomi on saanut toistuvia huomautuksia kansainvälisiltä ihmisoikeustoimijoilta siitä, että maa edelleen sovittelee lähisuhdeväkivaltaa.   

”On kestämätöntä, että sovitteluprosessiin ohjataan täysin kansainvälisten sopimusten ja niitä valvovien elimien suositusten vastaisesti myös toistuvaa lähisuhdeväkivaltaa ja seksuaaliväkivaltaa. Meidän on yksinkertaisesti luovuttava lähisuhdeväkivallan sovittelusta kokonaan, jotta väkivaltaa kokeneiden oikeusturva voisi toteutua,” Diarra sanoo. 

Tasa-arvovaltuutettu painotti eduskuntakertomuksessaan raskaussyrjinnän purkamisen tärkeyttä tasa-arvoisempien työmarkkinoiden saavuttamiseksi. Erityisesti määräaikaisissa työsuhteissa olevat työntekijät kohtaavat laajasti raskaussyrjintää. Tilastokeskuksen arvion mukaan raskaus- ja perhevapaasyrjintä koskee vuositasolla ainakin n. 70 000 naista. 

”Emme voi yhteiskuntana kerätä sukupuolten tasa-arvon hedelmiä ilman jatkuvaa ponnistelua parempaan. Perinteisten tasa-arvokysymysten rinnalle syntyy jatkuvasti uusia kysymyksiä, jotka kaipaavat ratkaisuja. Yhteiskunnallisesti ja poliittisesti aktiivisiin naisiin kohdistuu yhä enemmän aggressiivista vihapuhetta ja maalittamista. Tällainen keskustelukulttuurin kehitys kaventaa demokratiaa ja naisten mahdollisuutta lähteä ehdolle ja osallistua politiikkaan. Tarvitsemme selkeitä käytäntöjä ja lainsäädäntöä, jolla voimme puuttua vihapuheeseen,” Diarra sanoo. 

NYTKIS kokoaa tavoitteidensa taakse koko suomalaisen naisjärjestökentän, joka käsittää lähes puoli miljoonaa henkilöä. Järjestön jäseniä ovat kaikkien eduskuntapuolueiden naisjärjestöt, Naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöjen Keskusliitto sekä Sukupuolentutkimuksen seura.