Syyskokouksen julkilausuma: Väkivallan ehkäisytyön epäselvyydet hyvinvointialueilla voivat asettaa naisia hengenvaaraan

naisten turvallisuuteen ulkotiloissa

Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa. Jopa 47 prosenttia yli 15-vuotiaista tytöistä ja naisista on kokenut Suomessa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Koronapandemian aikana useat väkivaltatyötä tekevät järjestöt ovat raportoineet huolestuttavaa kehitystä väkivaltaa lähisuhteissaan kokevien tilanteissa.  

Yhteiskunnan sulkeutuessa ja ihmisten siirtyessä etätöihin vuonna 2020 muuttuivat useiden naisten tilanteet entistä vaarallisemmiksi eristyksen pitkittyessä. Naisiin kohdistuvan väkivallan tutkijat ovat puhuneet globaalisti väkivaltaisesta varjopandemiasta, jonka todelliset vaikutukset jäävät koronapandemian vaikutusten taakse piiloon.  

Keskellä yhä jatkuvaa epidemiatilannetta Suomessa käydään tammikuussa 2022 hyvinvointialuevaalit, joissa maahan syntyy täysin uusi hallinnonala. Hyvinvointialueiden vastuulla on järjestää sote-palvelut ja pelastustoimi alueellisesti.  

Tilanteessa, jossa edessä on koronaepidemian jälkeensä jättämä terveys- ja hoivakriisi, on erityisen tärkeää, että naisiin kohdistuvan väkivallan palvelut ovat alusta saakka otettu huomioon uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintaansa. Hallinnollinen epäselvyys palveluiden järjestämisen vastuista, viestinnän puutteellisuus ja alalla toimivien asiantuntijoiden epätietoisuus tulevaisuuden rakenteista voivat pahimmassa tapauksessa johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin lähisuhdeväkivaltaa kohtaavien naisten elämissä.  

NYTKIS peräänkuuluttaa rakenteiden ja vastuiden selkiyttämistä hyvinvointialueilla naisiin kohdistuvan väkivallan ja turhien kuolemien ehkäisemiseksi. Väkivallan ehkäisytyö kaipaa jatkuvuutta, selkeitä rakenteita sekä resursseja, jotta joka puolella Suomea voidaan puuttua väkivaltaan riittävän varhaisessa vaiheessa. 

Vuoden 2022 NYTKIS puheenjohtajajärjestönä toimii Naisasialiitto Unioni. Syyskokous valitsi vuoden 2022 puheenjohtajaksi Naisasialiitto Unionin puheenjohtajan Fatim Diarran. Lisäksi kokouksessa nimitettiin tulevan vuoden hallitus, johon valittiin varsinaisiksi jäseniksi Niina PuikkonenSari KuminMinttu MassinenPäivi GranlundRoosa PöyhönenMervi Mäki-NesteEllinor JuthMilla PyykkönenFatim DiarraMira Karjalainen ja Terhi Heinilä. Varajäseniksi hallitukseen valittiin Maija Uusi-OukariRiitta HaapalaAiski RyökäsHeli TrögPäivikki KumpulainenSari PalmuAnita WesterholmSusanna KoistinenEekku AromaaInkeri Tanhua ja Anniina Vainio. Syyskokous kuuli naisiin kohdistuvan väkivallan palvelurakenteista ja järjestämisvastuista hyvinvointialueilla THL:n kehittämispäällikköä Martta Octoberia.