Tasa-arvon edistämiseen tulee panostaa kuntatasolla

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry on julkaissut tavoitteensa kuntavaaleihin 2021. NYTKISin päätavoitteet vuoden 2021 kuntavaaleissa liittyvät vihapuheen torjumiseen, kuntien laillisiin velvollisuuksiin tasa-arvon edistäjinä sekä naisvaltaisten alojen työolojen parantamiseen.

Kuntavaalitavoitteet on jaettu kuuden eri otsikon alle: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö kunnissa, kasvatus ja koulutus, kunnat työnantajina, ikäystävällinen kunta ja sukupuolistunut hoiva, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys sekä sukupuolistunut väkivalta ja ihmiskauppa.

Vuonna 2020 alkaneen koronakriisin vuoksi tulevan kuntavaalikauden yksi tärkeimpiä tavoitteita on tukea naisvaltaisia hoiva-aloja, varhaiskasvatusta ja perusopetusta sekä edistää sukupuolitietoisen budjetoinnin käyttöönottoa jokaisessa Suomen kunnassa. Koronapandemian ja sen hillitsemiseksi tehtyjen toimenpiteiden sukupuolivaikutukset on arvioitava ja lomautusten sijaan on vahvistettava kuntien palveluverkkoa. Lisäksi tulee huolehtia mm. oppimiserojen kaventamisesta.

NYTKISin tavoitteena on vaikuttaa puolueiden ja naisjärjestöjen kuntavaalitavoitteisiin, jotta asettamiemme tavoitteiden vaikuttavuus on yhteisesti jaettu.

Kuntavaalitavoitteet kokonaisuudessaan löytyy Kuntavaalitavoitteet 2021 –sivulta.

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete