Uhrin asema paranee seksuaalirikoslain uudistuksessa

Eduskunnalle nyt luovutetun uudistuksen lähtökohtana on suostumusperustaista ja seksuaalista itsemääräämisoikeutta vahvistava lainsäädäntö.  

Seksuaalirikoksia koskeva rikoslaki on uudistettu viimeksi yli kaksikymmentä vuotta sitten ja sääntely sekä sen perustelut ovat vanhentuneet.  

”On hienoa, että hallitus esittää raiskauksen määritelmässä suostumusperustaisuuteen siirtymistä. Jatkossa raiskaus määritellään suostumuksen puutteen kautta. Tämä on tärkeä uudistus ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta” NYTKIS ry:n puheenjohtaja Fatim Diarra sanoo. 

Eduskuntaan käsittelyyn tulevassa esityksessä kantavana ajatuksena on teon kohteen oman tahdon ja rikosvastuun toteutuminen sekä uhrin aseman parantaminen. Esitys pyrkii parantamaan myös erityisesti lasten asemaa.  

”Itsemääräämisoikeuden toteutuminen seksuaalisessa kanssakäymisessä on ensisijaisen tärkeää. Tulevaisuudessa meillä on myös seksuaalirikoslaki, joka tunnistaa tämän tosiasian.” Fatim Diarra sanoo. 

NYTKIS on pitkään tavoitellut rikoslain seksuaalirikoksia koskevan 20 luvun kokonaisuudistusta muuttaen lakia mm, siten, että suostumuksen puutteesta tulee raiskauksen pääkriteeri sekä laajentaen seksuaalista ahdistelua koskevaa kohtaa koskemaan myös verbaalista ja visuaalista häirintää. 

Seuraavaksi hallituksen esitys siirtyy käsiteltäväksi eduskuntaan. 

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on kattojärjestö, johon kuuluvat eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt sekä Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja Sukupuolentutkimuksen seura ry. 

Lisätietoja: 

Silla Kakkola,
NYTKIS ry:n pääsihteeri
+358 50 469 6242
silla.kakkola@nytkis.org

Fatim Diarra,
NYTKIS ry:n puheenjohtaja
fatim.diarra@gmail.com