Ehdokas, tule mukaan vaatimaan muutosta!

Tältä sivulta löydät hallitusohjelmatavoitteisiimme liittyviä jakokuvia. Kuvien avulla voit näyttää omassa sosiaalisessa mediassasi, että vaadit muutosta kanssamme! Lataa haluamasi kuva painamalla Lataa -nappia ja sitten tallentamalla kuva nimellä haluamaasi tiedostopaikkaan.

 • Isien perhevapaiden käyttöä seurataan ja tuetaan osana perhevapaauudistuksen toimeenpanoa. Perhevapaauudistuksen vaikutuksia äitien työmarkkina-asemaan seurataan.
Suomeksi
In English
På Svenska
 • Vahvistetaan sukupuolentutkimuksen opetusta ja tutkimusta yliopistoissa lisäämällä henkilöstöresursseja. Tämä edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutuksen antamista kaikilla koulutusasteilla.
Suomeksi
In English
På Svenska
 • Toteutetaan laaja selvitys, jonka pohjalta luodaan toimenpideohjelma ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen erityiskysymyksistä.
Suomeksi
In English
På Svenska
 • Kehitetään turvakotiverkostoa, jotta turvakodit ovat maantieteellisesti yhdenvertaisesti saavutettavissa kaikkialta ympäri Suomen.
Suomeksi
In English
På Svenska
 • Turvataan riittävät resurssit koko oppilashuollolle opiskelijoiden ja koululaisten mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi.
Suomeksi
In English
På Svenska
 • Sosiaaliturvauudistuksella edistetään tasa-arvoa. Sosiaaliturvakomitean työhön tuodaan keskeiseksi osaksi uudistuksen tasa-arvovaikutusten arviointi.
Suomeksi
In English
På Svenska
 • Lähisuhdeväkivallan sovittelu rajataan lainsäädännöllä sovitteluprosessien ulkopuolelle.
Suomeksi
In English
På Svenska
 • Turvataan omaishoitajien palvelut ja selvitetään omaishoitajien oikeutta palkalliseen omaishoitovapaaseen.
Suomeksi
In English
På Svenska
 • Samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Samapalkkatoimilla kavennetaan sukupuolittuneiden palkkatulojen lisäksi myös eläke-eroja.
Suomeksi
In English
På Svenska
 • Laaditaan ja toimeenpannaan konkreettinen koulutus- ja koulupolkujen sukupuolen mukaista segregaatiota purkava toimenpideohjelma, joka tähtää pysyvien segregaatiota purkavien rakenteiden ja resurssien luomiseen.
Suomeksi
In English
På Svenska
 • Ohjataan riittävät resurssit naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäiseviin palveluihin sekä jälkipalveluihin.
Suomeksi
In English
På Svenska
 • Työhyvinvointia parannetaan naisenemmistöisillä aloilla työn mielekkyyden ja turvallisuuden, työssä jaksamisen sekä työvoiman riittävyyden takaamiseksi.
Suomeksi
In English
På Svenska