Dosentti Tuija Saresma luennoi vihapuheesta 3.12.

Saresma luennoi

Akat hiljaa! Viha, valta ja sukupoli -luento

Yliopistotutkija Tuija Saresma luennoi ennen NYTKIS:in syyskokousta verkon sukupuolittuneesta vihapuheesta. Vihapuheelle ei ole yksiselitteistä määritelmää laissa, mutta sen on havaittu perustuvan ennen kaikkea suvaitsemattomuudelle. Saresma on tutkinut erityisesti verkossa tapahtuvaa vihapuhetta, jonka on havaittu kohdistuvan etenkin naisiin ja vähemmistöihin.

Vihapuheella luodaan uhkakuvia ja leimataan kohderyhmää vihamielisesti, mikä vaikuttaa kielteisesti uhrin tunteisiin ja hyvinvointiin. Politiikassa toimivien motivaatio voi kärsiä vihapuheen seurauksena ja se voi rajoittaa toimintaa politiikassa. Vihapuhe on siis mitä suurimmissa määrin vallankäyttöä. Vihapuhetta voidaan kuitenkin torjua yhteistyöllä ja luomalla toisia kunnioittavaa toimintakulttuuria, jossa jokaisen on mahdollisuus osallistua ilman pelkoa vihapuheesta.

Saresman luento herätti yleisössä vilkasta keskustelua.

Syyskokouksen julkilausumamme sivusi samaa aihetta. Lue se täältä.