”Jokaisen menestyvän naisen takana on monta naista” -etäkeskustelutilaisuuden aikana palattiin NYTKISin toiminnan ytimeen

historiikki nytkis

Tilaisuuden alussa muisteltiin, mistä idea naisjärjestöjen yhteistyöstä sai alkunsa. Tarve yhteistyöverkostolle oli jaettu ja kaikkien puolueiden naisjärjestöt liittyivätkin heti mukaan.

Alusta alkaen NYTKISin toiminnan keskiössä oli naisten aseman vahvistaminen puolueiden sisällä. Esimerkiksi NYTKISin tuottama kampanjamateriaali oli hyödyllinen naisehdokkaille, joilla ei ollut yhtä paljon rahaa käytettävissään kampanjointiin ja vaalityöhön, kuin miesehdokkailla.

Aina palaute tehdystä työstä ei ollut kuitenkaan positiivista. Vaalien jälkeen suuri määrä läpimenneitä naisehdokkaita oli ilonaihe naisjärjestölle. Kuitenkin oli heitä, jotka kokivat, että naisille menneet paikat olivat pois miehiltä.

”Naiset olivat kuulemma liian ahneita. Vaikka vielä on työtä tehtävänä, ei ole ollut yli sataa naista eduskunnassa. Älkää siskot ottako nuhteluita siitä, että olette tehneet liian hyvää työtä!”, muistutti juuri eläkkeelle jäänyt Demarinaisten toiminnanjohtaja ja pitkäaikainen NYTKISin hallituksen jäsen Merja-Hannele Vuohelainen.

Tilaisuuden aikana keskusteltiin myös naisjärjestöyhteistyön rahoituksesta ja kuinka sitkeän lobbaamisen tuloksena naisjärjestöjen tuki saatiin mukaan talousarvioon. Rahoituksen ollessa vakiintuneempi keskustelijat silti huomioivat, ettei pidä turvautua ajatukseen, että saavutettu etu on pysyvää.

Myös NYTKISin asema kansainvälisillä tasa-arvotyön kentillä huomioitiin. ”On erittäin hienoa, että NYTKIS edustaa Suomen naisjärjestöjä EWL:ssä”, mainitsi NYTKISin perustajajäsen, entinen Sosialidemokraattisen puolueen naisjärjestön pääsihteeri ja tasa-arvotyön veteraani Marianne Laxén. NYTKISillä on hallituspaikka European Women Lobbyssä, eurooppalaisten naisjärjestön kattojärjestössä. Laxén toivoi, että NYTKIS toimisi tulevaisuudessa enemmän myös Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän naisjärjestön yhteistyön kehittämiseksi.

NYTKISin jäsenjärjestöjen kattavuutta yli poliittisten naisjärjestöjen kentän ja merkittävät kansalaisjärjestötkin mukaan saatuina, on aiheuttanut ihmetystä EWL:a myöten. Mikä on toimivan yhteistyön ”salaisuus”?

Anna Nuotion mukaan pääsihteerillä ja järjestökoordinaattorilla on keskeinen asema järjestössä ja työn eteenpäin viemisessä. Myös puheenjohtaja on tärkeässä roolissa, esimerkiksi kokouksissa, jolloin hänen tehtävänsä on varmistaa, että kaikkien mielipiteet ja näkökulmat tulevat kuulluksi.

”Valtaa on kuunnella ja tulla kuulluksi. Vaatii rohkeutta uskaltaa kuulla ja antaa toisen tulla kuulluksi, varsinkin niiden aiheiden parissa, jotka ovat itselle vieraampia tai joissa mielipiteet eroavat”, lisäsi Vuohelainen. ”Juuri tämä on naispoliitikkojen vahvuus ja sitä pitäisi vielä vahvistaa.”

Lopuksi keskustelijat muistelivat tilanteita, joissa he ovat tunteneet, että heidän rinnallaan on ollut monta naista.

Laxén muisteli aikaa, jolloin hän toimi tasa-arvoasiain neuvottelukunnan suunnittelijana ja sai nk. Tupolevin veljeksiltä kortin. Tapaus sai valtavasti huomiota, mutta hän muistaa, kuinka paljon tukea hän sai. ”Kaikki naisjärjestöt olivat mukana tukemassa”, kiitteli Laxén.

Toimiessaan NYTKISin järjestökoordinaattorina vuonna 2011, Nuotion tehtäviin kuului Valoa, ei väkivaltaa -naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen kampanjan koordinointi. Tapahtumassa korostui Nuotion mukaan yhteisöllisyys ja yhteistyö yli puoluerajojen. ”Siitä lähti se kipinä väkivallan vastaiseen työhön”. Tällä hetkellä Nuotio toimii ihmiskaupan vastaisen työn parissa Monika-Naiset liitossa, jonka lisäksi hän toimii asiantuntijana edustaen Suomea EWL:n väkivaltaobservatoriossa.

NYTKISin työ ja asema tasa-arvotyön kentällä nähtiin tärkeäksi jatkossakin. Ensi kevään kuntavaalit tulevat olemaan toiminnan keskiössä ja työ vihapuheen ja häirinnän vastaisen kampanjan #Vaalitilmanvihaa parissa jatkuu.

Kiitos kaikille keskustelutilaisuuteen osallistuneille ja kiitos Sallamaari Muhoselle tilaisuuden juonnosta!

NYTKIS 1999 – 2018 Jokaisen menestyneen naisen rinnalla on monta naista -historiikin toimitti Lena Paju. Historiikin taitto ja tämän artikkelin kuvituskuva: Minna Fossi, GS oy Peippo.