Omaishoitajia ei saa jättää yksin pandemia-aikana

nainen

Koronapandemiaan liittyviä viranomaisohjeita on tulkittu eri kunnissa eri tavoin koskien omaishoitoperheitä. Maaliskuussa suuri osa kunnista sulki sekä päiväkeskustoiminnan että intervallihoidon. Omaishoitajien hoivavastuu on kasvanut eikä monella hoitajalla ole ollut nyt minkäänlaisia lepojaksoja käytettävissään.

Erityisessä uupumisvaarassa ovat ikääntyneet omaishoitajat, joilla alkaa jo itselläänkin olla perussairauksien tuomia rajoitteita. Osa omaishoitajista joutuu myös kohtaamaan hoidettavan sairauteen liittyvää aggressiivisuutta sekä jatkuvia unihäiriöitä. Enemmistö omaishoitajista, joilla on omaishoitosopimus, on naisia. Tämä koskee niin ikääntyneitä hoitavia kuin erityislapsia hoitavia omaishoitajia. Kun lepojaksoja ei ole, fyysinen hoito voi käydä yli voimien jo pelkästään hoitajan ja hoidettavan kokoeron vuoksi.[1] Omaishoitajat tekevät näkymätöntä yhteiskunnan hoivatyötä. Jo ennen epidemiaa omaishoitajien tilanne on ollut tukala sekä toimeentulon että jaksamisen suhteen. Omaishoitajat ovat itse vaatineet jämäkämpiä viranomaistoimia vapaapäivien järjestämiseen, toimeentulon turvaamiseen ja toimintakyvyn ylläpitoon (ks. https://www.polli.fi/omaishoitajat-vaativat-jamakampia-viranomaistoimia/).

Kunnat ovat vähitellen alkaneet etsiä eri ratkaisuja omaishoitajien tilanteeseen. Esimerkiksi Helsinki on avaamassa lyhytaikaishoidon paikkoja kaikkein kuormittuneimpien omaishoitoperheiden käyttöön. Joissakin kunnissa on myös etsitty omaishoitoperheille räätälöityjä ratkaisuja kuten lisätty palveluseteleiden ja omaishoidon sijaisen käyttömahdollisuuksia.

Omaishoitajien tilanne ei kuitenkaan saa riippua siitä, missä kunnassa he asuvat. On välttämätöntä, että kaikki kunnat kartoittavat omien omaishoitoperheittensä tilanteen ja palveluiden tarpeen ja että omaishoitajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä. Nyt on tärkeää tarkistaa johdonmukaisesti hoito- ja palvelusuunnitelmat, joihin kirjatuista palveluista osa on jäänyt toteutumatta koronapandemian aikana.


[1] Omaishoitajien tialnnetta on selvitetty mm. osana Helsingin kaupungin tasa-arvoselvitystä https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_12_11_Tutkimuksia_1_Patosalmi_AhlgrenLeinvuo_Hirvonen.pdf