Tasa-arvon mallimaalla näytön paikka Madridin ilmastoneuvotteluissa

Auringonvaloa metsässä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kannustaa Suomen edustajia nostamaan tasa-arvoa esille puheenvuoroissaan ja neuvottelupöydissä Madridissa parhaillaan käytävissä COP 25 -ilmastoneuvotteluissa. 

Suomi on tilastojen kärjessä naisten osallisuudessa YK:n ilmastoneuvotteluissa. Aloite naisten osallistumisen vahvistamisesta YK:n ilmastoprosesseissa tuli alun perin Suomen taholta. Suomen on jatkossakin kannettava globaali vastuu, ja nostettava neuvotteluissa esiin naisten johtajuuden merkitys kestävien ratkaisujen hakemisessa, sanoo varapuheenjohtaja Mervi Mäki-Neste.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät ensimmäisinä naiset, lapset ja vähemmistöt. Kun valtiot tekevät suunnitelmia siirtymisestä kestävän kehityksen mukaiseen talouteen, on naisten ja vähemmistöjen edustajien äänen tultava kuulluksi. Naiset eivät ole vain uhreja, vaan toimijoita, muutoksen tekijöitä ja kestävän tulevaisuuden rakentajia. 

Kuten muuallakin politiikassa, myös ilmastoneuvottelussa tarvitaan moninaisia näkökulmia. Vähemmistöjen edustajia ja naisia tarvitaan lisää niiden neuvottelupöytien ääreen, joissa päätetään yhteisistä toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi, sanoo hallituksen jäsen Annika Ojala.

Valtioilla ei ole varaa tinkiä naisten osaamisen merkityksestä. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on feministisen ulkopolitiikan ydin. 

Lisätietoja:

Varapuheenjohtaja Mervi Mäki-Neste, +358 50 365 9901

Pääsihteeri Johanna Pakkanen, +358 50 469 6242