Asiantuntijatekstit

Olemme koonneet jäsenjärjestöjemme vaikuttamistyön tueksi asiantuntijatekstejä erilaisista akuuteista tasa-arvokysymyksistä. Asiantuntijatekstit julkaistaan marras-joulukuussa ja niitä saa vapaasti hyödyntää järjestöjen vaikuttamistyössä.

Sukupuolistunut hoiva >>
Sukupuolitietoinen talouspolitiikka >>

Digitaalinen väkivalta >>