Asiantuntijatekstit

Rivi naisia käsi kädessä

Olemme koonneet jäsenjärjestöjemme vaikuttamistyön tueksi asiantuntijatekstejä erilaisista akuuteista tasa-arvokysymyksistä. Asiantuntijatekstit julkaistaan marras-joulukuussa ja niitä saa vapaasti hyödyntää järjestöjen vaikuttamistyössä.

Sukupuolistunut hoiva >>
Sukupuolitietoinen talouspolitiikka >>

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete