Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Avioliiton kumoaminen Lausuntonne ehdotetuista säännöksistä Kannatamme avioliiton kumoamisesta säätämistä siten että tuomioistuimen on hakemuksesta kumottava avioliitto, jos avioliitto on solmittu pakottamalla, minkä jälkeen väestötietojärjestelmään merkitään kumoamisen jälkeen pakkoavioliittoa edeltävä siviilisääty. Koska kumoamisen oikeusvaikutukset olisivat samat kuin avioerossa, se turvaisi avioliiton mitätöintiä paremmin pakotetun osapuolen ja lasten oikeusasemaa. Kumoaminen vastaisi maahanmuuttajajärjestöjen esiin tuomaan ongelmaan, että vain … Lue lisää