Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto koskien arviomuistiota avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta

Kuva naisen käsistä näppäimistöllä.

Oikeusministeriölle 14.1.2022  Pakkoavioliitto ovat vakava ihmisoikeusloukkaus ja sukupuoleen perustuvan väkivallan muoto. Tässä tapauksessa se on erityisesti naisiin ja heidän lapsiinsa sekä tyttöihin kohdistuva väkivallan muoto ja sen ilmentymä. Tämä on painava yhteiskunnallinen ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste kriminalisoinnille.   NYTKIS kannattaa pakkoavioliittoihin liittyvän lainsäädännön kehittämistä nykyisestä siten, että pakkoavioliitot kriminalisoitaisiin selkeämmin ja pakkoavioliittojen tunnistamiseen kiinnitetään erityistä … Lue lisää

Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto koskien toimenpidesuunnitelmaa lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa

Sosiaali- ja terveysministeriölle 14.1.2022  Yleiset huomionne toimeenpanosuunnitelmasta Yleisenä huomiona koskien toimenpidesuunnitelmaa toteamme, että toimenpideohjelman tavoitteet ovat kiitettävän monisuuntaiset. NYTKIS katsoo, että perheiden elämäntilanteiden moninaisuuden lisäksi tulisi toimenpideohjelmassa huomioida myös perheiden ja perhemallien moninaisuutta paremmin.  Lapsenhuoltolain 2019 sääntely ”oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä, jonka kanssa hänellä on lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde.”, on … Lue lisää