Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvo-suunnittelu) 

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitteluun liittyvästä laista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (tasa-arvolaki).  Ehdotukset ja niiden vaikutukset  On tärkeää varmistaa, että kaikenikäisillä lapsilla sukupuolesta riippumatta on samat mahdollisuudet ja yhtäläiset oikeudet. NYTKIS katsoo, että varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelulla voisi olla myönteisiä vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. NYTKIS pitää tärkeänä, … Lue lisää

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta

Käsiä yhdessä päällekkäin

Mitä mieltä olette ehdotuksesta, jolla yhdenvertaisuussuunnitteluvelvollisuus ja yhdenvertaisuuden edistämisen velvollisuus laajenisivat koskemaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia?  NYTKIS katsoo, että yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena tulee olla yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistaminen ja luoda yhdenvertaisuutta korostavaa varhaiskasvatusta, joka on yksi yhdenvertaisen yhteiskunnan perusta. Yhdenvertaisuussuunnittelun merkitys ja vaikutukset riippuvat kuitenkin paljolti siitä, miten lainsäädännön toimeenpano toteutetaan ja kuinka paljon toteutukseen varataan resursseja … Lue lisää