Aluevaltuustoihin valittiin laaja-alaisesti naisasiantuntijuutta – sukupuolten tasa-arvon edistämisen siemenet on kylvettävä jo hyvinvointialueiden rakenteisiin

Aluevaltuustojen tehtävänä on jatkossa toimia ylimpinä päättävinä eliminä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden resurssien jaosta sekä palveluverkon kokonaisuudesta. Puolueiden ehdokasasettelua käydyissä vaaleissa voidaan pitää onnistuneena, sillä vaalituloksen perusteella valtuustoihin valittiin monipuolisesti sotealan ammattilaisia: lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja psykologeja.

”On äärimmäisen tärkeää, että tulevina vuosina hyvinvointialueiden tärkeimmät periaatteet ja käytännöt luodaan tasa-arvon edistämisen lähtökohdista. Aluevaltuustojen tulee sisällyttää sukupuolten tasa-arvon edistäminen läpileikkaavasti valtuustostrategioihin ja luottamuspaikkojen jakamisessa erilaisissa toimielimissä tulee huolehtia tasa-arvoisen edustuksen periaatteista. Lisäksi alueilla tulee huolehtia siitä, että aluevaltuutetuille tarjotaan riittävä perehdytys sukupuolten tasa-arvon edistämisen teemoihin ja ydinkysymyksiin toimialueella.” NYTKIS ry:n puheenjohtaja Fatim Diarra sanoo.

Alle 50 % jäänyt äänestysprosentti käydyissä vaaleissa korostaa tarvetta valtuustojen työn näkyväksi tekemiseksi sekä kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittämiseksi. Tulevat kolme vuotta ovat tärkeät hyvinvointialueiden toimintaedellytysten sekä demokraattisen osallisuuden kannalta.

”Uudet aluevaltuustot päättävät toimialan asioista, jonka järjestämisellä on suora vaikutus satojen tuhansien naisten elämiin Suomessa. Aluevaltuustojen tulee turvata naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäisevien palveluiden sujuvat palveluketjut sekä resurssit. Terveydenhuollon palveluverkkoa kehitettäessä neuvola-, mielenterveys- sekä gynekologipalveluiden saavutettavuus sekä sujuva hoitoon pääsy kaikkialta Suomesta on ensiarvoisen tärkeää taata naisten hyvinvoinnin kannalta.” Diarra jatkaa.

Historiallinen naisenemmistön valinta on yksi askel kohti sukupuolten tasa-arvoa hyvinvointialueella. Seuraavat askeleet ovat tuoreiden aluevaltuutettujen otettavissa. Tasa-arvon edistämisen tulee olla pian työnsä aloittavien hyvinvointialuevaltuustojen toiminnan ytimessä.

NYTKIS ry:n tavoitteet hyvinvointialueille

Lisätietoja:

Silla Kakkola,
NYTKIS ry:n pääsihteeri
+358 50 469 6242
silla.kakkola@nytkis.org

Fatim Diarra,
NYTKIS ry:n puheenjohtaja
fatim.diarra@gmail.com