NYTKIS ry:n syyskokouksen kannanotot

Nytkis

Kaikki mukaan edistämään palkkatasa-arvoa!

Suomalaiset naiset ovat odottaneet ja tehneet työtä samapalkkaisuuden toteutumiseksi jo pitkään. Suomessa sukupuolten välinen palkkaero ei ole kuroutumassa umpeen, vaan kasvamassa. Vuonna 2020 naisten palkat jäivät keskimäärin 83,8 prosenttiin miesten palkoista, mikä on 0.4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Samapalkkaisuus hyödyttää sekä naisia, että miehiä, sillä naisten tulotason noustessa myös perheiden tulotaso nousee. Siispä haastamme kaikki mukaan asian korjaamiseksi.

Sekä työnantajapuolen että palkansaajapuolen on sitouduttava hallituksen samapalkkaisuusohjelmaan ja konkreettisiin toimenpiteisiin. Vaadimme, että palkka-avoimuuteen ja samapalkkaisuuteen liittyvät neuvottelut jatkuvat.

Kuntavaaleissa tähdättävä tasapuoliseen edustukseen

Naisten osuus kunnanvaltuustoihin valituista jäi vuonna 2017 huomattavasti pienemmäksi kuin esimerkiksi vuoden 2019 EU- ja eduskuntavaaleissa. Kunnanvaltuustoihin valituista vain 39 % oli naisia. Vaikka lasikattoja on viime vuosina rikottu, on naisten osuus kunnallisvaltuutetuista pysynyt alle 40 prosentissa jo liki 20 vuoden ajan.

Puolueiden tulee huolehtia tasapuolisesta ehdokasasettelusta. Lisäksi, jotta naisten osuus valtuutetuista kasvaisi, on tärkeää puuttua asioihin, jotka vaikuttuvat naisten halukkuuteen osallistua politiikkaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Naisten osallistumista voidaan edistää torjumalla poliittisiin toimijoihin kohdistuvaa vihapuhetta ja häirintää sekä tukemalla perheellisten kunnanvaltuutettujen osallistumista. On myös erityisen ratkaisevaa, kokevatko ehdokkaat saavansa tukea puolueilta ja kunnilta vai eivät.

NYTKISin tavoitteena on, että puolet asetettavista ehdokkaista ja valituksi tulleista olisi naisia.