Syyskokouksen julkilausuma

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n syyskokouksen julkilausuma

Omaishoidolla on merkittäviä vaikutuksia naisten ja miesten taloudelliseentasa-arvoon

Omaishoidon arvo näkyy juhlapuheissa, mutta ei sen korvauksissa. Valtaosan omaishoidon työtaakasta kantavat naiset, joiden eläkkeisiin omaishoidolla voi olla merkittävästi madaltava vaikutus.

Omaishoidonkokonaistilanne on käymässä yhä akuutimmaksi väestön ikääntyessä. Omaishoito vähentää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöäja luo siten julkiselle sektorille suuria säästöjä. Täyspäiväisen omaishoitajan veronalaisen hoitopalkkion alaraja on tällä hetkellä 392.57 e/ kk, lisäksi kunnat voivat maksaa vaihtelevia kuntalisiä. Täyspäiväisistä omaishoitajistakaksi kolmasosaa on naisia.

Vanhusten kotihoidon lisääntyessä kunnissa on vaarana, että tilanne sysää keski-ikäisiä naisia yhä enemmän työelämän ulkopuolelle. Jo nyt omaishoitajien tuen saajista 43 % on työikäisiä, osa heistä hoitaa vanhempiaan ja puolisoitaan, osa lapsiaan tai muita omaisiaan. Työikäisenä omaishoitajaksi siirtymisellä on vaikutuksia naisten työllisyyteen sekä heidän eläkekertymäänsä. Jo nyt naisten keskimääräinen vanhuuseläke 499 e/kk matalampi kuin miesten.

Omaishoitajina naiset ovat myös erityisen alttiita hoidettavan väkivaltaiselle käytökselle, joka on yleistä mm. dementiasairauksissa.

Omaishoidon tuen sukupuolivaikutukset tulisi tutkia perusteellisesti, jotta estettäisiin ikääntyneiden naisten köyhyyden lisääntyminen.

Naisjärjestöt vaativat, että:

  • Vanhusten kotihoitoon lisätään taloudellisia resursseja, jotta vanhuksia hoitavaa henkilökuntaa olisi kunnissa riittävästi saatavilla ja kotihoidon laatu olisi hyvä.
  • Myös omaishoitajan hoitopalkkion tasoa tarkistetaan.
  • Lyhytjaksoisen intervallihoidon vaikutusta hoitopalkkioon tarkistetaan, jotteivat palkkion leikkauksetestä uupuneiden omaishoitajien suostumista intervallihoitoon.
  • Lisätään palveluita väkivallan uhkaa kokeville ikääntyneille ja omaishoitajille sekä tiedotetaan heitä palveluista.

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n syyskokous vieraili SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä Helsingissäja vei terveisensä huolestaomaishoitajien asemasta ja sen vaikutuksesta sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Lataa julkilausumamme täältä.