Nuorten koulutusvalintojen sukupuolittuneisuudessa aluekohtaisia eroja – Uusi selvitys valottaa sukupuolten tasa-arvon tilaa Suomen kunnissa

Nytkis

”Stereotyyppiset käsitykset eri sukupuolille sopivista töistä ohjaavat edelleen liian usein lasten ja nuorten koulutusvalintoja ja vaikuttavat sitä kautta heidän tulevaisuuteensa,” sanoo Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén.

Jo peruskoulun yläluokilla tytöt ja pojat tekevät eri valintoja valinnaisissa oppiaineissa. Sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten osalta tilastotietoa ei ole saatavilla. Erityisen sukupuolittuneita koulutusvalinnat ovat nuorten siirtyessä peruskoulusta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Valinnoissa on kuitenkin havaittavissa alueellista vaihtelua Suomessa.

Suurten työmarkkinoiden paikkakunnilla erityisesti pojilla ja miehillä on suurempi taipumus tehdä sukupuolelleen epätyypillisiä ammattivalintoja. Asuinalueen teollisuusvaltaisuus puolestaan lisää tyttöjen ja naisten sukupuolelle epätyypillisiä koulutusvalintoja. Myös asuinalueen olemassa oleva koulutustarjonta vaikuttaa naisten ja miesten valintoihin.

”Nuorten tulisi voida valita itselleen mielekkäin koulutussuuntaus niin sukupuolesta kuin asuinpaikasta riippumatta. Koulutusta ja kasvatusta koskevassa päätöksenteossa tulisi aktiivisesti pyrkiä koulutusalojen sukupuolisegregaation purkamiseen,” sanoo tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Jirka Hakala.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (Tane) ja Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:n selvityksessä kuntien tasa-arvotilanteesta tarkastellaan koulutusvalintojen lisäksi sopimusperusteisen omaishoidon sukupuolittuneisuutta ja kuntien toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun tilaa. Lisäksi selvitys kokoaa tilastotietoa sukupuolten tasa-arvosta kunnissa. Selvitys julkaistiin 14.4.2021.

Linkki julkaisuun (PDF)