Valtuustoihin valittujen naisten osuus saavutti vihdoin 40%

Silla Kakkola - Nytkis

Joillakin paikkakunnilla päästiin näissä vaaleissa jopa naisenemmistöihin, mutta silti valtuustot ovat edelleen melko miesvaltaisia. Naiset ovat aikaisemmissa valtuustoissa olleet huonommin edustettuina myös puheenjohtajistoissa ja kunnanjohtajien joukossa. Miesvaltaisuus on näkynyt myös lautakuntien puheenjohtajistoissa, joissa naisten edustus näkyy tyypillisesti opetus- ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveyslautakunnissa. Vetoankin puolueisiin, jotta tulevissa luottamustehtävien ja erityisesti puheenjohtajuuksien jakamisessa huomioidaan sukupuolten tasainen edustus. 

Vaalituloksen sukupuolijakauma on myös usein vastannut vahvasti ehdolle asetettujen naisten määrää. Esimerkiksi vuonna 2017 naisia oli 39,9% ehdolla ja 39% valittiin. Tänä vuonna kuitenkin naisia valittiin hieman enemmän kuin heitä oli prosentuaalisesti ehdolla (39,7%) – mahtavaa! Tämä tarkoittaa, että äänestysvalinnoilla saatiin enemmän naisia valtuustoihin.  

Jotta naisten osuutta voitaisiin tulevaisuudessa kasvattaa, on politiikkaan osallistumisesta tehtävä houkuttelevampaa. Kuntavaalien aikana esiintyneestä häiriköinnistä ja poliitikkojen maalittamisesta ei saa tulla politiikan pysyvä haitta, jota ehdokkaat joutuvat tulevissa vaaleissa tai valtuustoihin valitut luottamustehtävissään kestämään. Me yhdessä voimme rakentaa arvostavampaa ja toisia kunnioittavampaa politiikan tekemisen ympäristöä. Siihen tarvitaan sitoutumista kaikilta. 

On erityisen tärkeää, että tulevissa valtuustoissa tehdään luottamushenkilöorganisaatiolle arvostavan vuorovaikutuksen toimintaohjeet, jotka takaavat jokaiselle turvallisen mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon. Helpommin lähestyttävä ja toisia arvostava politiikka vaikuttaa positiivisesti kuntalaisten kokemuksiin omista vaikuttamismahdollisuuksistaan ja mielenkiintoon politiikkaa kohtaan. Kuntavaalien äänestysprosentti oli huolestuttavan matala ja aiheuttaa huolta demokratian toteutumisesta. Ehkä rakentavampi poliittinen ja yhteiskunnallisen keskustelun ilmapiiri auttaisi omalta osaltaan nostamaan myös äänestysaktiivisuutta tulevissa vaaleissa? 

Silla Kakkola
Pääsihteeri, NYTKIS ry