Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS ry är en paraplyorganisation som inkluderar Finlands Centerkvinnor rf, Gröna Kvinnor rf, Kvinnosaksförbundet Unionen rf, KD Kvinnorna rf, Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Rörelse Nu Kvinnorna rf, Samlingspartiets Kvinnors Förbund rf, Sannfinländarnas Kvinnor rf, Socialdemokratiska Kvinnor, Svenska Kvinnoförbundet rf, Sällskapet för genusforskning rf och Vänsterkvinnorna. NYTKIS har regionala avdelningar i hela Finland. Målen för verksamheten är jämställdhet, avskaffande av diskrimineringen av kvinnor och förverkligandet av kvinnors mänskliga rättigheter. Organisationen grundades år 1988.

Twitter

No feed found with the ID 2. Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.