Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Nytkis

NYTKIS seuraa kiinteästi SOTE-uudistuksen etenemistä. SOTE-uudistuksella on vaikutuksia kansalaisten palveluihin ja naisten työmarkkina-asemaan. Muutoksessa yli 200 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijää tulee siirtymään kunnista ja kuntayhtymistä maakuntien palvelukseen.

Yli 90 % kuntien sote-henkilöstöstä on naisia. On välttämätöntä, että SOTE-uudistusta ei lähdetä toteuttamatta ilman perusteellista sukupuolivaikutusten arviointia. Kuntien ja maakuntien palveluiden järjestämisessä tulevat ratkaistavaksi myös naisten oikeuksien kannalta tärkeät seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden palvelut sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät palvelut.

Hoivan järjestäminen yhteiskunnassa on tärkeä tasa-arvokysymys, eikä se koske ainoastaan pienten lasten hoivaa. Vanhusten ja vammaisten henkilöiden kotihoidon ja omaishoidon järjestäminen koskee erityisesti naisia, sillä kaksi kolmasosaa omaishoitajista on naisia. Sillä on vaikutusta naisten työllisyyteen, hyvinvointiin ja eläkekertymään. Lisäksi hoivatyön ammattilaisista suurin osa on naisia, mikä tarkoittaa, että kotihoitopalveluiden ja tehostetun hoivan palveluiden järjestämisessä on kyse myös matalapalkkaisten naisten työoloista.

Lue teemaan liittyviä uutisiamme