Naiset politiikassa

Naisia Eduskuntatalon edessä

Suomessa naisia ei vielä koskaan ole ollut 50 % kansanedustajista tai kunnanvaltuutetuista. Eduskuntavaaleissa 2019 päästiin lähelle, kun valituista 47 % oli naisia. Vaaleissa on tärkeää saada ehdokkaaksi monipuolisesti erilaisia ehdokkaita eri alueilta. NYTKIS ajaa sukupuolten tasa-arvoista edustusta läpi poliittisen järjestelmän. On tärkeää pitää huolta siitä, että myös valiokuntapaikat, valiokuntien puheenjohtajuudet ja kunnanhallitusten puheenjohtajuudet jakautuvat tasaisesti sukupuolten välillä.

Suomessa kolmannes kuntapäättäjistä ja melkein puolet kansanedustajista tai heidän avustajistaan on ollut vihapuheen kohteena luottamus- tai virkatehtäviensä takia, ja vihapuhetta kohdistuu enemmän naisiin (Policy Brief 2019). Tasa-arvobarometrin mukaan vihapuhetta kohdistuu erityisesti vähemmistöön kuuluviin naisiin.

Vihapuhe voi alkaa vähentää naisten poliittista aktiivisuutta, ja siksi NYTKIS vaatii uusia lainsäädäntötoimia vihapuheeseen puuttumiseksi.

Lue teemaan liittyviä uutisiamme

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete