Naiset politiikassa

Naisia Eduskuntatalon edessä

Suomessa naisia ei vielä koskaan ole ollut 50 prosenttia kansanedustajista tai kunnanvaltuutetuista. Eduskuntavaaleissa 2019 päästiin lähelle, kun valituista 47 prosenttia oli naisia. Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa jäätiin 46 prosenttiin. Sen sijaan aluevaltuutetuista yli puolet ovat naisia (53,3 prosenttia). Kaikissa vaaleissa on tärkeää saada ehdokkaaksi monipuolisesti erilaisia ehdokkaita eri alueilta.

NYTKIS ajaa sukupuolten tasa-arvoista edustusta läpi poliittisen järjestelmän. On tärkeää pitää huolta siitä, että myös valiokuntapaikat, valiokuntien puheenjohtajuudet ja kunnanhallitusten puheenjohtajuudet jakautuvat tasaisesti sukupuolten välillä.

Suomessa kolmannes kuntapäättäjistä ja melkein puolet kansanedustajista tai heidän avustajistaan on ollut vihapuheen kohteena luottamus- tai virkatehtäviensä takia, ja vihapuhetta kohdistuu enemmän naisiin (Policy Brief 2019). Tasa-arvobarometrin mukaan vihapuhetta kohdistuu erityisesti vähemmistöön kuuluviin naisiin.

Vihapuhe voi alkaa vähentää naisten poliittista aktiivisuutta, ja siksi NYTKIS vaatii uusia lainsäädäntötoimia vihapuheeseen puuttumiseksi. Ajamme hallitusohjelmatavoitteissamme vuosille 2023-2027 esimerkiksi maalittamisen kriminalisointia. Sosiaalisen median alustojen vastuuta tulee lisätä sukupuolistuneen vihapuheen ja häirinnän kitkemiseksi. Poliittisesti aktiivisten naisten kohtaaman vihapuheen tutkimukseen on myös kohdistettava lisää resursseja.

 

Lue teemaan liittyviä uutisiamme