Naiset ympäri maailman

Aasialainen naistutkija tutkii satoa pellolla

NYTKIS kuuluu sekä kuuluu kansainvälisiin verkostoihin että pyrkii vaikuttamaan Suomen ulko- ja kehityspolitiikkaan naisiin liittyvissä asioissa.

NYTKIS edustaa Suomea eurooppalaisten naisjärjestöjen suuressa kattojärjestössä European Women ́s Lobbyssa (EWL). NYTKIS on jäsenenä Euroopan komission EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings -verkostossa. Teemme yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjemme kanssa ja pidämme yhteyttä myös muihin lähimaiden naisjärjestöihin.

NYTKIS vastaa kansalaisjärjestöraportin kokoamisesta YK:n CEDAW-toimikunnalle (The Committee on the Elimination of Discrimination against Women), joka valvoo kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen toteutumista. Lisäksi NYTKISin edustajat osallistuvat vuosittain New Yorkissa YK:n naisten asemaa käsittelevään CSW-kokoukseen (The Commission on the Status of Women).

Seuraamme Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumista. Olemme huolissamme siitä, että viimeisimpien arvioiden mukaan yksikään maailman valtio ei saavuta sukupuolten tasa-arvoa vuoteen 2030 mennessä (YK:n Agenda 2030 -tavoite numero 5). Naisten ja tyttöjen aseman parantamisen tulee olla Suomen kehityspolitiikan tärkein painopiste ja bruttokansantuotteesta vähintään 0,7 prosenttia tulee osoittaa kehitysapuun.

Lue teemaan liittyviä uutisiamme