Teemat

NYTKIS tekee poliittista vaikuttamistyötä moneen eri teemaan liittyen. Katso hallitusohjelmatavoitteemme.

Naiset politiikassa

Työelämän tasa-arvo

Naisiin kohdistuva väkivalta

Perhepolitiikka

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Naiset ympäri maailman