Työelämän tasa-arvo

Naisia eduskuntatalon edessä vaatimassa palkkatasa-arvoa

Työelämän tasa-arvon keskeisiä kysymyksiä ovat raskaussyrjintä, koulutus- ja ammattialojen sukupuolisegregaatio sekä palkkatasa-arvo. Tasa-arvolain tavoite ”sama palkka samanarvoisesta työstä” jää laajalti toteutumatta, koska Suomessa on keskitytty lähinnä samojen tehtävien vertailuun saman työehtosopimuksen sisällä. NYTKIS seuraa hallituksen samapalkkaisuustyöryhmän työtä sekä pyrkii vaikuttamaan palkka-avoimuuden lisäämiseen, jotta palkkasyrjintään voitaisiin puuttua useammin.

Lisäksi seuraamme, että Suomessa toteutetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n uudet suositukset häirinnän ja väkivallan kitkemiseksi työelämästä. Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan naisten työtehtävissä ja työpaikoillaan kokemat uhkailu- ja väkivaltatilanteet ovat lisääntyneet vuosina 2012-2017.

Lue teemaan liittyviä uutisiamme