Naisiin kohdistuva väkivalta

Nainen katsoo luontoa

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen merkittävin ihmisoikeusongelma. EU:n perusoikeusviraston (FRA) tutkimuksen mukaan joka kolmas 15-vuotias tai sitä vanhempi nainen on joutunut fyysisen ja/tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. NYTKIS vaatii, että Istanbulin sopimus (EN:n sopimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja perheväkivallasta) toimeenpannaan Suomessa täysimääräisesti.

NYTKIS koordinoi Suomen kansallista Väkivaltaobservatoriota. Väkivaltaobservatorio on kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja yksityishenkilöiden muodostama verkosto naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Observatorio seuraa lainsäädäntöä, ottaa kantaa ajankohtaiseen keskusteluun ja toimii naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena asiantuntijana.

Observatorio järjestää joka vuosi 25. marraskuuta Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan, jonka vuosittain vaihtuvan teeman tavoitteena on lisätä tietoisuutta eri väkivallan muodoista, väkivallan ehkäisystä sekä väkivallan uhrien auttamisesta. NYTKIS:in aluetoimikunnat järjestävät Valoa, ei väkivaltaa -tapahtumia ympäri Suomen.

Lue teemaan liittyviä uutisiamme