Välfärdsområdesval

Välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022. I Finland inrättas 21 välfärdsområden till vilka ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna. Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet ska utövas av välfärdsområdesfullmäktige. De nya välfärdsområdena kommer att utöva betydande makt från jämställdhetssynvinkeln.

Läs mera om Kvinnoorganisationerna i Samarbete NYTKIS ry:s mål för välfärdsområdelsvalet 2022.

Viktiga datum: 

  • valdagen söndagen den 23 januari 2022  
  • kandidatansökningar ska lämnas in till välfärdsområdesvalnämnden senast 14.12.2021 före kl. 16
  • välfärdsområdesvalnämnderna fastställer kandidatuppställningen 23.12.2021
  • förhandsröstning i Finland 12–18.1.2022
  • fullmäktige inleder sitt arbete 1.3.2022 

Ställ upp, främjandet av välfärd kräver mångahanda beslutfattare:

Centern: https://keskusta.fi/sv/val/stall-upp-i-valet-2022/

De Gröna: https://www.degrona.fi/

Kristdemokraterna: https://www.kd.fi/sv/valfardsomradesval/

SDP: https://sdp.fi/sv/

SFP: https://val.sfp.fi/

Samlingspartiet: https://www.kokoomus.fi/?lang=sv

Sannfinländarna: https://www.perussuomalaiset.fi/kielisivu/pa-svenska/ 

Vänsterförbundet: https://vasemmisto.fi/startsidan/