Tjänster för offer för våld i nära relationer speciellt viktiga under undantagsförhållanden

Nainen katsoo luontoa

På grund av coronavirusepidemin råder det nu undantagsförhållanden i Finland och många tillbringar mera tid hemma än vanligt. Hemmet är inte den tryggaste platsen för alla och därför anser Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS ry att det är speciellt viktigt att offer för våld i nära relationer och inom familjen får hjälp i dessa tider.

Kvinnoorganisationerna i samarbete NYTKIS ry:s ordförande Johanna Pakkanen betonar stödtjänsternas roll i undantagsförhållanden:

”Social distansering kan leda till otrygghet hos kvinnor som lever i förhållanden där de blir utsatta för våld. Det är viktigt att notera, att våld mot den andra föräldern och hotet av våld också skadar barn. Vi måste se till att alla stödtjänster hålls öppna. Ifall du bevittnar våld i din nära omgivning eller grannskap, bör du kontakta polisen.”

Vi anser det viktigt att stadsrådet definierade Nollinjen och skyddshemstjänster som branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Både Nollinjen och skyddshemmen är öppna dygnet runt och många skyddshem har möjlighet att skydda personer som hör till riskgrupper och placera personer smittade av coronaviruset skilt från andra kunder. Utöver telefontjänster erbjuds olika chat-tjänster.

Om en person som är utsatt för våld lever i samma utrymmen med gärningsmannen, finns det ingen möjlighet att ringa efter hjälp och då är chat-tjänster ett tryggare alternativ.