Voiko palkkatasa-arvo toteutua ilman palkkojen läpinäkyvyyttä?

Sukupuolten palkkaeron taustalla on monia tekijöitä Naisten ja miesten palkkatasa-arvo on vielä valitettavan kaukana. Sukupuolten keskimääräinen palkkaero työmarkkinoilla on tällä hetkellä Suomessa noin 16 %. Kyseessä on säännöllisen työajan ansio kokoaikaisilla työntekijöillä – tässä palkkaerossa ei siis ole huomioitu esimerkiksi ylitöiden tai osa-aikatyön vaikutusta. Sukupuolten välinen palkkaero on Suomessa korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin, ja se … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vanhemmuuslaista

vanhemmuuslaki

Kannatamme valmistellun vanhemmuuslain säätämistä ja pidämme tärkeänä lähtökohtana lapsen oikeutta tosiasiallisiin vanhempiinsa ja sitä, ettei nyt tehtävä lainsäädäntö heikennä sateenkaariperheiden asemaa nykytilanteesta. Lähtökohtana tulee olla selkeän ja hyvin ymmärrettävän lainsäädännön luominen. NYTKIS katsoo, että äitiys- ja isyyslakien soveltamiskäytännössä ilmenneet tarpeelliset tarkistukset tulee tehdä vanhemmuuslain säätämisen yhteydessä ja samalla selvittää tarvetta erillisille lain säädöksille koskien isyyttä … Lue lisää

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027

Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027

NYTKIS kiittää lämpimästi sukupuolten tasa-arvoa edistävien järjestöjen edustusta asetuksen 7§ alueiden uudistumisen neuvottelukunnan sekä 11§ maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanosta. Sen sijaan toimeenpanoasetuksen 9§ seurantakomitean kokoonpanossa puhutaan vain yleisemmällä tasolla kansalaisyhteiskunnasta eikä mainita mm. sukupuolten tasa-arvoa edistävien järjestöjen edustuksesta. NYTKIS haluaa lausunnossaan kiinnittää huomiota siihen, että myös seurantakomitean kokoonpanoasetuksen pykälässä huomioitaisiin sukupuolten tasa-arvoa edistävä edustus pykälien 7§ … Lue lisää

Lausunto perhevapaauudistuksesta

perhevapaauudistus

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta lausua perhevapaauudistuksesta. NYTKIS on tyytyväinen, että esitys perhevapaauudistuksesta on saatu aikaan ja se on askel oikeaan suuntaan. Hallituksen esityksessä on tärkeitä ja hoivavastuun jakamista tukevia elementtejä, mutta esitetyssä muodossaan se jää kuitenkin vielä mielestämme vajaaksi niistä tavoitteista mitä sille on asetettu. NYTKIS keskittyy omassa lausunnossaan nostamaan esille sukupuolten tasa-arvon … Lue lisää

Euroopan unionin tulee turvata kansalaistensa oikeus seksuaaliterveyden palveluihin niin pandemian aikana kuin sen jälkeenkin

Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027

Tänään vietetään Eurooppa-päivää. Euroopan unionin yhtenä päätavoitteena on puolustaa sen yhteisiä arvoja: ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, vapautta, kansanvaltaa, tasa-arvoa ja oikeusvaltiota, ja näitä arvoja tulee kaikkien jäsenvaltioiden kunnioittaa. Euroopan unionin tavoitteena on myös edistää kansalaisten hyvinvointia, jonka yhtenä tärkeänä osana on seksuaaliterveys. Seksuaalioikeudet ovat keskeisiä lukuisten eri kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyjen ihmisoikeuksien toteutumiselle, kuten oikeus terveyteen … Lue lisää

Pakkoavioliiton mitätöinti ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Lausunto oikeusministeriölle, annettu lausuntolomakkeella Arviomuistion luvussa 2.1 on käsitelty Suomessa pakottamalla solmitun avioliiton purkamismenettelyä ja ehdotetaan uutta säännöstä, jonka mukaan pakottamalla solmittu avioliitto voitaisiin kumota. Kumoamisen oikeusvaikutukset olisivat samat kuin avioerossa. Kannatatteko ehdotusta?                            Kyllä X                            Ei Perustelut ja mahdollinen vaihtoehtoinen sääntelymalli, jota tuette Ehdotettu uusi vaihtoehto, avioliiton kumoaminen turvaa pakotetun osapuolen ja myös … Lue lisää

Lausunto: Against Hate -hanke, Oikeusministeriö

Naisia ulkona syksyllä

Sisältyvätkö luonnokseen viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn keskeiset tavoitteet? On hyvä, että asiakirjaa on lähdetty laatimaan rohkeasti ratkaisuja etsien ja että siinä on korostettu kokonaiskoordinaation puutetta ja toimien hajanaisuutta ongelmana. Luonnoksessa sukupuoleen liittyvän vihapuheen näkökulma on kuitenkin jäänyt mielestämme liian ohueksi. Myös vihapuheen kytkeytymisen moniperusteiseen syrjintään tulisi ottaa huomioon: tasa-arvobarometri 2017 osoittaa, että vihapuhetta sukupuoleen … Lue lisää

Ulkoministeriölle: YK; Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus; Suomen seitsemännen määräaikaisraportin jättämistä edeltävät kysymykset

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää lausuntopyynnöstä. Keskitymme vastauksissamme tasa-arvokysymyksiin. Pyydetyt tilastotiedot ovat viranomaistietoa. Haluamme muistuttaa, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi viranomaisten toimittaessa k.o. tilastotietoa on huolehdittava siitä, että ne sekä toimitetaan että raportoidaan sukupuolen mukaan eriteltyinä.   4. Antakaa tietoja samanpalkkaisuusohjelman 2016–2019 toimeenpanon tuloksista ja siitä, miten tämä ohjelma tai muut toimenpiteet ovat myötävaikuttaneet ’sama palkka samanarvoisesta … Lue lisää

EU-vaalipaneeli: Onko pukumiesten aika ohi?

EU-vaalipaneeli Lasipalatsissa

Järjestimme Helsingin Lasipalatsissa tasa-arvoaiheisen EU-vaalipaneelin otsikolla Onko pukumiesten aika ohi? Tasa-arvo EU-politiikassa. Keskusteluun osallistuivat Fatim Diarra, vihr.Matilda af Hällström, kok.Silvia Modig, vas.Elsi Ranta, kdSilja Borgarsdóttir Sandelin, rkpNiina Malm, kansaedustaja, sdp (puolueen edustaja, ei itse ehdolla) Katso paneelin tallenne täältä.

Lausunto lähisuhdeväkivallan sovittelusta

Naisia ulkona syksyllä

Lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu – Nykytila ja kehittämisehdotukset. Lähisuhdeväkivallan sovittelun selvitystyöryhmän raportti 2019(STM/449/2019) Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS rykiittää lausuntopyynnöstä. Haluammetuoda esiin, että raportista piirtyy varsin huolestuttava kuva lähisuhdeväkivallan sovittelusta Suomessa, eikä raportissa siihen ole kiinnitetty riittävän vakavaahuomiota. Työryhmä on myös jättänyt suorittamattahallituksen tasa-arvo-ohjelmassaedellytetynlainsäädännön uudistamistarpeen arvioinnin. Lähisuhdeväkivallan sovitteluon yleistä Suomessa. THL:n mukaan vuonna 2017 lähisuhdeväkivallan osuus oli 16 prosenttia … Lue lisää

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuuleminen koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle

Naisia ulkona syksyllä

Työelämä-ja tasa-arvovaliokunta 25.1.2019 Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuultavaksi koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle. Kertomus on kiitettävän perusteellisesti toteutettu. Esitämme seuraavia huomioita tasa-arvovaltuutetun huomioihin ja suosituksiin. PERHEEN/ YKSITYISELÄMÄN JA TYÖN YHTEENSOVITTAMINEN Tasa-arvovaltuutetun tavoin katsomme, että Suomessa tulee toteuttaa perhevapaauudistus, jolla lisätään isille kiintiöityjä vanhempainvapaita (esimerkiksi 6+6+6-mallin mukaisesti) ja lisätään vapaiden käytön joustavuutta. Tämä hyödyttääsekä kaikkien naisten työelämäasemaa että … Lue lisää

Kannanotto naisten palkkapäivästä

Naisia eduskuntatalon edessä vaatimassa palkkatasa-arvoa

Naisjärjestöt vaativat: Naisten ja miesten palkkaeron korjaamiseen lisää puhtia Naisten ja miesten välinen palkkaero on kaventunut puoli prosenttia viime vuodestaja on nyt 16.1 % naisten tappioksi. Naisjärjestöt pitävät palkkaeroa edelleen suurena yhteiskunnallisena ongelmana. Vuonna 2019 uuden hallituksen on otettava tehtäväkseen kuroa ripeästi palkkaeroa umpeen. Erityisen tärkeitä toimenpiteitä ovat palkka-avoimuuden lisääminen ja perhevapaajärjestelmän uusiminen. Tasa-arvolakia tulee … Lue lisää