Anni Marttinen: ”Kannattaisko tytön mennä takaisin koulun penkille?”

Kuva Anni Marttisesta.

”Minä en ainakaan ota talousneuvoja naiselta.” ”Mistäköhän Tylypahkasta tääkin on tutkintonsa saanut?” ”Oletko ekonomisti vai humanisti?” ”Miten tää on päästetty pääekonomistiksi?” ”Näin käy kun naiset ohjaa taloutta. Retuperällä kaikki.” Näitä muistellessa ja lukiessa nousee syke. Tulee puristava tunne rintaan ja ahdistaa. Muistan ikävimmät ja viimeiaikaisimmat slurrit erityisesti tiktokista. Lähdin twitteristä suurimmaksi osaksi (vähensin sen käyttöä … Lue lisää

Uhrin asema paranee seksuaalirikoslain uudistuksessa

Eduskunnalle nyt luovutetun uudistuksen lähtökohtana on suostumusperustaista ja seksuaalista itsemääräämisoikeutta vahvistava lainsäädäntö.   Seksuaalirikoksia koskeva rikoslaki on uudistettu viimeksi yli kaksikymmentä vuotta sitten ja sääntely sekä sen perustelut ovat vanhentuneet.   ”On hienoa, että hallitus esittää raiskauksen määritelmässä suostumusperustaisuuteen siirtymistä. Jatkossa raiskaus määritellään suostumuksen puutteen kautta. Tämä on tärkeä uudistus ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta” NYTKIS ry:n puheenjohtaja Fatim … Lue lisää

Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto koskien arviomuistiota avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta

Kuva naisen käsistä näppäimistöllä.

Oikeusministeriölle 14.1.2022  Pakkoavioliitto ovat vakava ihmisoikeusloukkaus ja sukupuoleen perustuvan väkivallan muoto. Tässä tapauksessa se on erityisesti naisiin ja heidän lapsiinsa sekä tyttöihin kohdistuva väkivallan muoto ja sen ilmentymä. Tämä on painava yhteiskunnallinen ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste kriminalisoinnille.   NYTKIS kannattaa pakkoavioliittoihin liittyvän lainsäädännön kehittämistä nykyisestä siten, että pakkoavioliitot kriminalisoitaisiin selkeämmin ja pakkoavioliittojen tunnistamiseen kiinnitetään erityistä … Lue lisää

Ihmiskaupan torjunta on koko yhteiskunnan asia

6.9.2021 ”Helsingin hovioikeuden mukaan Moldovasta ja Italiasta Suomeen saapuneet naiset olivat täysin riippuvaisia miehestä.” HS, 6.7.2021 jutussa ”Miehelle vankeutta ihmiskaupasta ja parituksesta – kulutti parituksesta saatuja rahoja kasinolla”. ”Ainakin tuhannet miehet Suomessa ovat ostaneet seksiä ihmiskaupan uhreilta.” YLE, 5.8.2020 jutussa ”Seksikaupan kallis hinta”. ”Pakkoavioliiton uhreja tullut Suomessa tietoon aiempaa enemmän – tapauksia tulee ilmi lähisuhdeväkivallan … Lue lisää

Vertaistukiryhmä poliittisesti aktiivisille naisille

Hae mukaan 12.9. mennessä! Kenelle ryhmä on tarkoitettu? Ryhmä on tarkoitettu poliittisesti aktiivisille naisille (itsemäärittelyä kunnioittaen), joihin on kohdistettu vihapuhetta tai muita häirinnän muotoja, kuten pelottelua, häpäisyä, uskottavuuden kyseenalaistamista tai hiljentämisyrityksiä. Olet tervetullut ryhmään riippumatta siitä, millaista poliittinen vaikuttamisesi on luonteeltaan. Kokemukset voivat olla tuoreita tai niistä voi olla kulunut jo pidemmän aikaa. Mikään kokemus … Lue lisää

Lausunto rikosasioiden sovittelupalveluiden siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta lausua rikosasioiden sovittelupalveluiden siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle koskevaan ohjausryhmäraporttiin. Vuonna 2019 sovittelulain mukaiseen rikos- ja riita-asioiden sovitteluun ohjattiin yhteensä  9 761 sovittelualoitetta, jotka sisälsivät 15 215 rikosasiaa ja 596 riita-asiaa.  Kaikista sovitteluun ohjatuista rikos- ja riita-asioista runsas puolet (56 %) oli väkivaltarikoksia.   Lähisuhdeväkivaltarikoksia ohjattiin sovitteluun noin 2 500, mikä on 28 … Lue lisää

Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto koskien HE 226/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9§ muuttamisesta

Lakivaliokunnalle                                                                                                                                                                                                                    29.1.2021 Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto koskien HE 226/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9§ muuttamisesta Kiitämme eduskunnan lakivaliokuntaa mahdollisuudesta lausua rikoslain 25 luvun 9§ muuttamisesta. Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry puoltaa lämpimästi esitystä, jonka mukaan laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevaa säännöstöä tiukennettaisiin. Esityksen mukaan laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi … Lue lisää

NYTKIS-webinaari: Suostumuksen puute raiskauksen tunnusmerkistössä

nytkis

Webinaarisarjamme toinen webinaari järjestetään maanantaina 25.5. klo 12.00-13.00. Asiantuntijana prosessioikeuden professori Johanna Niemi, aiheenaan suostumuksen puute raiskauksen tunnusmerkistössä. Luennon lopuksi on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Ilmoittautumaan pääset tästä. Ilmoittautumiset 22.5. klo 12 mennessä. Webinaariin ilmoittautuneille lähetetään Teams-kutsu ilmoittautumisajan päätyttyä. Johanna Niemi (aik. Niemi-Kiesiläinen) on prosessioikeuden professori Turun yliopistossa. Hän oli Minna Canth akatemiaprofessori (2015-2019) ja … Lue lisää

Pakkoavioliiton mitätöinti ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Lausunto oikeusministeriölle, annettu lausuntolomakkeella Arviomuistion luvussa 2.1 on käsitelty Suomessa pakottamalla solmitun avioliiton purkamismenettelyä ja ehdotetaan uutta säännöstä, jonka mukaan pakottamalla solmittu avioliitto voitaisiin kumota. Kumoamisen oikeusvaikutukset olisivat samat kuin avioerossa. Kannatatteko ehdotusta?                            Kyllä X                            Ei Perustelut ja mahdollinen vaihtoehtoinen sääntelymalli, jota tuette Ehdotettu uusi vaihtoehto, avioliiton kumoaminen turvaa pakotetun osapuolen ja myös … Lue lisää

Dosentti Tuija Saresma luennoi vihapuheesta 3.12.

Saresma luennoi

Akat hiljaa! Viha, valta ja sukupoli -luento Yliopistotutkija Tuija Saresma luennoi ennen NYTKIS:in syyskokousta verkon sukupuolittuneesta vihapuheesta. Vihapuheelle ei ole yksiselitteistä määritelmää laissa, mutta sen on havaittu perustuvan ennen kaikkea suvaitsemattomuudelle. Saresma on tutkinut erityisesti verkossa tapahtuvaa vihapuhetta, jonka on havaittu kohdistuvan etenkin naisiin ja vähemmistöihin. Vihapuheella luodaan uhkakuvia ja leimataan kohderyhmää vihamielisesti, mikä vaikuttaa … Lue lisää

Lausunto koskien Suomen määräaikaisraporttia YK:n lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanosta

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida raportin luonnosta. Määräaikaisraportin johdanto Tuoreet YK-suositukset käsillä olevan valinnaisen pöytäkirjan toimeenpanosta nostavat huolen kielenkäytöstä. Lisäpöytäkirjan käsitteet lapsiprostituutio ja lapsipornografia on vanhentunutta kieltä ja käsitteiden käytön ymmärretään nykyään tekevän näkymättömäksi sitä seikkaa, että lapset näissä tilanteissa ovat seksuaalisen hyväksikäytön kohteina. Johdannossa tulee ottaa etäisyyttä vanhentuneeseen terminologiaan ja todeta sen … Lue lisää

Lausunto: Against Hate -hanke, Oikeusministeriö

Naisia ulkona syksyllä

Sisältyvätkö luonnokseen viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn keskeiset tavoitteet? On hyvä, että asiakirjaa on lähdetty laatimaan rohkeasti ratkaisuja etsien ja että siinä on korostettu kokonaiskoordinaation puutetta ja toimien hajanaisuutta ongelmana. Luonnoksessa sukupuoleen liittyvän vihapuheen näkökulma on kuitenkin jäänyt mielestämme liian ohueksi. Myös vihapuheen kytkeytymisen moniperusteiseen syrjintään tulisi ottaa huomioon: tasa-arvobarometri 2017 osoittaa, että vihapuhetta sukupuoleen … Lue lisää

Ulkoministeriölle: YK; Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus; Suomen seitsemännen määräaikaisraportin jättämistä edeltävät kysymykset

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää lausuntopyynnöstä. Keskitymme vastauksissamme tasa-arvokysymyksiin. Pyydetyt tilastotiedot ovat viranomaistietoa. Haluamme muistuttaa, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi viranomaisten toimittaessa k.o. tilastotietoa on huolehdittava siitä, että ne sekä toimitetaan että raportoidaan sukupuolen mukaan eriteltyinä.   4. Antakaa tietoja samanpalkkaisuusohjelman 2016–2019 toimeenpanon tuloksista ja siitä, miten tämä ohjelma tai muut toimenpiteet ovat myötävaikuttaneet ’sama palkka samanarvoisesta … Lue lisää

Lausunto 7. määräaikaisraportin laatimiseksi Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICCPR)/YK toteuttamisesta

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta antaa panoksensa määräaikaisraportin laatimiseksi ja vastaa omalta alaltaan kysymyslomakkeen kysymyksiin 6,7 ja 11. Haluamme muistuttaa, että on välttämätöntä että koko raportoinnissa toteutuu sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Syrjimättömyys, sukupuolten tasa-arvo ja kansallisen, rotuun perustuvan tai uskonnollisen vihan lietsonnan kielto (2, 3, 20 ja 26 artiklat) Olisi välttämätöntä tarkastella raportoinnissa vihapuhetta myös sukupuoleen … Lue lisää

Lausunto lähisuhdeväkivallan sovittelusta

Naisia ulkona syksyllä

Lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu – Nykytila ja kehittämisehdotukset. Lähisuhdeväkivallan sovittelun selvitystyöryhmän raportti 2019(STM/449/2019) Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS rykiittää lausuntopyynnöstä. Haluammetuoda esiin, että raportista piirtyy varsin huolestuttava kuva lähisuhdeväkivallan sovittelusta Suomessa, eikä raportissa siihen ole kiinnitetty riittävän vakavaahuomiota. Työryhmä on myös jättänyt suorittamattahallituksen tasa-arvo-ohjelmassaedellytetynlainsäädännön uudistamistarpeen arvioinnin. Lähisuhdeväkivallan sovitteluon yleistä Suomessa. THL:n mukaan vuonna 2017 lähisuhdeväkivallan osuus oli 16 prosenttia … Lue lisää

Lausunto lakivaliokunnalle

Naisia ulkona syksyllä

Alaikäisten avioliittojen purkamismenettely. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta jättää kirjallisesti lausuntonsa. Olemme jo aiemmin puoltaneet valiokunnalleesitystä, että alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovutaan. Nyt lakiehdotuksen muotoilu on sellainen, että alaikäisenä solmittu avioliitto voitaisiin purkaa vain avioerolla. … Lue lisää

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuuleminen koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle

Naisia ulkona syksyllä

Työelämä-ja tasa-arvovaliokunta 25.1.2019 Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuultavaksi koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle. Kertomus on kiitettävän perusteellisesti toteutettu. Esitämme seuraavia huomioita tasa-arvovaltuutetun huomioihin ja suosituksiin. PERHEEN/ YKSITYISELÄMÄN JA TYÖN YHTEENSOVITTAMINEN Tasa-arvovaltuutetun tavoin katsomme, että Suomessa tulee toteuttaa perhevapaauudistus, jolla lisätään isille kiintiöityjä vanhempainvapaita (esimerkiksi 6+6+6-mallin mukaisesti) ja lisätään vapaiden käytön joustavuutta. Tämä hyödyttääsekä kaikkien naisten työelämäasemaa että … Lue lisää

Lausunto oikeusministeriölle alaikäisten avioliitoista

Naisia ulkona syksyllä

Lausuntokaavake, lausuntopyyntö oikeusministeriölle alaikäisavioliittojen säätelystä 1 Arviomuistion luvussa 4.1 on käsitelty nykyisen poikkeuslupamenettelyn etuja ja haittoja. Pitäisikö alle 18-vuotiaalla olla jatkossakin mahdollisuus saada poikkeuslupa avioliiton solmimiseen alaikäisenä? Kyllä x Ei Kommentit/perustelut: Suomi edustaa kansainvälisissä yhteyksissä lapsiavioliittojen vastaista linjaa. Alaikäisavioliittojen salliminen poikkeusluvalla ei ole linjassa tämän kannan kanssa. Olisi loogista pitäytyä kotimaassa YK:n määritelmässä, jonka mukaan … Lue lisää

Kommentit YK:n CEDAW-sopimuksen raportin luonnoksesta ulkoministeriölle

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta jättää kommenttinsa Suomen valtion 8. CEDAW-raportin luonnoksesta. Käsittelyjärjestys noudattaa raporttiluonnoksen käsittelyjärjestystä.NYTKIS tulee myöhemmin koordinoimaan kansalaisjärjestöjen raportin koonnin CEDAW-toimikunnalle. Kansalaisjärjestöraportti tulee olemaan tätä lausuntoa perusteellisempi ja laajempi. ARTIKLAT 1 JA 21 Tasa-arvo-ja yhdenvertaisuuslakien luonnokset (kohta 10) Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen lausuntojen aiheet on mainittu, mutta ei kuitenkaan niiden pääviestejä. Ne olisi … Lue lisää